Ara Maó reclama una visió a llarg termini en el tractament dels residus

Ara Maó reclama una visió a llarg termini en el tractament dels residus

Reclamam en el nostre programa electoral incentivar un pacte insular que marqui estratègies per fer de Menorca illa de residu zero en 2015

Es necessita una visió per part de les administracions que no es dediqui, només, a gestionar els residus, sinó que vetlli per reduir-los. Hi ha diverses opcions que passen per conscienciar la gent i incentivar-la perquè es creï un comportament encaminat a una reducció progressiva dels residus. Es tracta de potenciar les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar), afegint-ne dues més: redissenyar i recuperar. Fer grans plantejaments en els abocadors i plantejar opcions com la incineració no fa més que desviar el problema, que en aquest cas el duim a l’atmosfera. La greu situació de Milà s’ha de solucionar, i esperam que el Consell prengui la millor decisió. Però no es poden oblidar aquestes qüestions de visió a llarg termini.

Les mesures que proposam són diverses, per anar-se implantant a les administracions de forma progressiva per assolir aquest objectiu general:

  • Una reforma del sistema de finançament del servei de recollida i tractament de residus, que possibiliti, entre altres coses, la bonificació pel reciclatge o la pressió fiscal per a grans generadors de residus.

  • Una reducció dels fems que produïm, que es pot aconseguir potenciant el comerç a granel, promovent un sistema de retorn d’envasos o circuits curts de distribució d’aliments (trobades entre productors i consumidors).

  • La reutilització, per exemple implantant un sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d’envasos (SDDR) a nivell insular o autonòmic, o fer campanyes per reduir el malbaratament d’aliments (menjadors, restauració, supermercats, etc).

  • El reciclatge, amb mesures que l’incentivin, com establir el servei porta a porta del reciclatge, introduir la recollida de l’orgànic, que a moltes bandes no hi és, o augmentar els punts verds de recollida selectiva, i que tenguin un ús educatiu.

  • Millora del servei de recollida de fems i fer-los més eficients i més ben gestionats

Per fer una política que aspiri a ser duradora i educadora, sensible amb el medi que ens envolta, que faci possible la convivència entre les persones i el seu entorn, és més que necessari assolir aquesta mirada que va a l’origen del problema. Sense aquesta visió no farem més que tapar un problema per crear-ne un altre.

No Comments

Post A Comment