Benestar social

Entenem que les polítiques socials han d’afavorir l’equitat entre les persones, acompanyant i prevenint que no hi hagi situacions de risc. Per aquest motiu treballam en l’augment de beques, les partides extraordinàries d’atenció social, el manteniment de centres assistencials i la major inversió en centres educatius. Des del començament vam apostar per ajuntar dues àrees que funcionaven de manera independent, serveis socials i educació, perquè s’ha demostrat que l’educació és una gran eina per a detectar i compensar les desigualtats socials.

Volem seguir millorant la situació actual i l’increment de partides socials als pressupostos de l’Ajuntament n’és la prova. Hem invertit en les infraestructures educatives, assistencials i d’habitatge: la prioritat són les persones i el servei que la ciutat els pugui oferir.

Fites

Verge del Toro

S’ha recuperat l’edifici que havia quedat totalment abandonat i volia ser retornat a l’Estat. En la seva conversió futura acollirà un servei sociosanitari.

Habitatge protegit a Borja Moll

Mitjançant la cessió de sòl de l’Ajuntament i la promoció de l’IBAVI, s’han iniciat les obres per dotar la ciutat de dos conjunts 40 habitatges socials en un programa d’intercanvi col·laboratiu per a gent jove i gent gran i uns altres 18 just al costat.

Quarters de Santiago

Una part dels antics quarters allotjarà la futura Residència de Gent Gran, s’aconseguirà així donar sortida a la demanda de persones dependents que estan actualment a l’espera d’una plaça.