Calendari

23 d’octubre

Obertura del cens electoral (per poder votar) i inici de presentació de candidats per a cap de llista.

 

10 de novembre

Final del termini de presentació de candidats i proposta de candidats

 

14 de novembre

Tancament i publicació del cens provisional

 

15/16 de novembre

Reclamacions cens

 

17 de novembre

Resolució reclamacions i publicació cens electoral definitiu

 

24 de novembre

Votacions a cap de llista

 

Novembre-desembre

Assemblea de ratificació de candidat

 

21 de febrer

Reobertura del cens electoral (per votar) i obertura de propostes de candidats per presentar-se

 

7 de març

Final de termini per propostes de candidats

 

8 de març

Publicació de candidats

 

12 de març

Tancament del cens

 

13-14 de març

Reclamacions cens

 

15 de març

Resolució reclamacions i publicació cens electoral definitiu

 

23 de març

Votacions primàries resta de llista

 

2 d’abril

Assemblea de ratificació de candidats