Diuen, diuen

Què hi ha darrere el titular: la Junta de Batles ha aprovat per unanimitat demanar un destacament permanent de la UME a Menorca.?

Que la batlessa de Maó no va acudir a aquesta junta de batles i va delegar l’assistència per motius d’agenda.

Que la junta va acordar elevar els acords de ple de la moció presentada el 24 de maig de 2018 pel PP i, que en el cas de Maó, va ser aprovada per majoria amb els vots favorables del PP i del PSOE i l’abstenció d’Ara Maó.

Acta del ple de 24 de maig de 2018

Que hi ha hagut falta de transparència

L’àrea de transparència liderada per Ara Maó situa l’Ajuntament com un els municipis capdavanters en transparència a les Balears i en el rànquing de municipis de més de 15.000 habitants de l’Estat.

Aquí teniu llista detallada

És cert que s’ha de davallar l’IBI, com diu el PP?

Els nombres demostren que quan el PP va governar només van baixar l’impost, en comparació a com se’ls van trobar, en el seu darrer any, el 2015, any electoral. Ho veureu clar en aquest enllaç.

Ara Maó va davallar d’IBI un 8% el 2017. De llavors ençà no s’ha modificat.

És ver que el sistema de subvencions de lliure concurrència són més justos, com feia el PP?

Ells defensaven la lliure concurrència, però en realitat 2/3 parts de les subvencions es donaven fora d’aquest sistema i la població no ho coneixia. No complien el que predicaven.

Ara Maó defensa el sistema de subvencions nominatives per transparència. La ciutadania té una llista d’entitats subvencionades al pressupost municipal de cada any, que es justifiquen per part de l’entitat fins al darrer euro.

Què sabem del projecte del Conservatori a la Sala Augusta?

L’Ajuntament ha treballat amb tots els sectors implicats per dur a terme un projecte crucial per a Maó: el Conservatori, la recuperació dels edificis en desús, el manteniment del model de ciutat, la inclusió d’un projecte innovador que permetrà unes instal·lacions excel·lents i que compleixen perfectament tota normativa. El PP diu que si governa ho tirarà enrere. Açò té un nom: irresponsabilitat. Però recordem que en 4 anys només van proposar un solar, que a més va resultar no ser apte ni amb prou espai per al Conservatori.

Ho podeu seguir a aquests enllaços:

Article de Conxa Juanola: Un conservatori molt necessari

Tancat el nou finançament per al conservatori

El conservatori i la Sala Augusta: projecte de ciutat i compromisos acomplerts

És cert que s’ha de davallar l’IBI, com diu el PP?

Els nombres demostren que quan el PP va governar només van baixar l’impost, en comparació a com se’ls van trobar, en el seu darrer any, el 2015, any electoral. Ho veureu clar en aquest enllaç.

Ara Maó va davallar d’IBI un 8% el 2017. De llavors ençà no s’ha modificat.