Esports

 

Objectius

 • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació i la feina en equip, entre d’altres.
 • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, aprofitant el seu gran potencial educatiu i formatiu.
 • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els fillets a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
 • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin al benestar.
 • Invertir en mesures correctores que combatin les barreres arquitectòniques. Promocionar l’esport adaptat.
 • Augmentar la participació i la visibilitat de les dones en el món de l’esport. Aquest ha de ser un objectiu de les administracions públiques, institucions i entitats de la societat civil vinculades en aquest àmbit, que treballen conjuntament perquè la societat evolucioni cap a la plena igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

 

Propostes d’actuació

 1. Aprovació d’un programa plurianual d’inversions al poliesportiu municipal.
 2. Organització i promoció d’actuacions formatives (jornades, conferències, xerrades, taules rodones, etc.) adreçades als clubs esportius per fomentar la importància de la transmissió de valors mitjançant la pràctica esportiva i conscienciar-los de la seva funció d’integració i cohesió social.
 3. Elaboració d’un pla d’esport escolar municipal. El pla s’ha de basar en una sèrie d’actuacions entre les quals destaquen les següents:

 

 • Creació de les associacions esportives escolars als centres educatius, amb la participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d’exalumnes i d’altres persones o entitats del barri. Lligar els cursos de l’FP, el cicle formatiu d’activitats fisicoesportives i CAFEM, sobretot en la seva fase de pràctiques.
 • Coordinació de les activitats per mitjà d’un professor del centre educatiu, principalment d’educació física (amb incentius com la reducció horària i un complement econòmic).
 • Col·laboració entre el centre educatiu, l’Ajuntament i el Consell Insular.
 1. Foment de la pràctica de l’esport lliure a través de diferents opcions:
 • Ampliar el gabinet d’assessorament esportiu professional.
 • Ampliar la dotació d’instal·lacions esportives d’ús lliure o assessorat.
 • Invertir urgentment per millorar o ampliar la maquinaria actual. Treball propioceptiu, bandes elàstiques, etc.
 • Revisar del concepte gimnàs, inclusió de l’usuari-salut fugint del model culturista.
 • Dotar d’una alternativa la piscina municipal i arribar a acords amb equipaments privats per a l’ús de determinats col·lectius en determinats horaris.
 • Lligar els usos de la piscina (saludable, recreatiu i competitiu) a la vessant terapèutica. Amb supervisió medica i mitjançant plans de treball, seria molt senzill dedicar tasques de recuperació i rehabilitació supervisada per monitors prèviament formats.
 1. Foment de pràctica esportiva dirigida a través del poliesportiu:
 • Dotar d’un servei de direcció tècnica esportiva. Una direcció tècnica que avalua, proposa, executa plans a curt, mitjà i llarg termini.
 • Ampliar l’oferta d’activitat dirigida al poliesportiu i canalitzar activitats privades amb una visió conjunta.
 • Fomentar la formació continuada de tot el personal tècnic.
 • Establir vincles per amortitzar l’ús del poliesportiu en horari escolar.