Gestió de recursos

Les mesures amb la finalitat d’obtenir una societat més conscienciada, educada i en harmonia amb el medi que ens envolta han de ser un eix transversal i incidir en les diferents polítiques. Només ens recordem de la gestió de l’aigua, de l’energia o els residus quan es parla de les taxes, que l’aigua no és apte per al consum o de la factura de la llum. Però és necessària una perpectiva de responsabilitat, de conèixer les problemàtiques i els reptes a què ens enfrontam com a societat, i ho volem fer de manera transparent i honesta. Les millores en la gestió de l’aigua o de l’energia són un clar exemple de la feina.

Fites

Aigua

Tot i que la qualitat de l’aigua a Maó no és la desitjable, aquest fet no serà revertit en pocs anys, hi fa falta consciència i constància per part de qui en duu la gestió, i visió a llarg termini. I sobretot amb transparència a la població (fins a 14 vegades el govern del PP no va fer cas als requeriments de Salut perquè notifiquessin l’estat de l’aigua a la ciutadania). Així, tenim molt clara aquesta visió a llarg termini però incansable. Aquesta és la llista d’actuacions amb sentit unitari:

 • Projectes de clavegueram a tots els nuclis residencials de Maó
 • Projecte de font d’aigua potable a Calàbria
 • Projecte de planta desnitrificadora
 • Informació transparent sobre la situació dels aqüífers a Menorca
 • Política de recuperació d’aljubs de la ciutat
 • Reducció del subministrament d’aigua als creuers
 • Conscienciació i participació i tallers sobre aigua
 • Instal·lació de fonts d’aigua a les escoles
 • Proposta de canvis tarifaris per fer disminuir el consum d’aigua i abaratir costos per qui menys gasta
 • Creació de la comunitat d’usuaris d’aigua a Menorca, a proposta de l’Ajuntament de Maó
 • Subvenció de filtres verds

Residus

La disminució del volum de residus, l’augment del reciclatge i la gestió d’aquests elements, que poden ser considerats creadors de llocs de feina, són els nostres principals objectius. Refer el sistema de recollida de fems i la relació amb el reciclatge és una feina que s’està construint, i que falta posar en pràctica els propers anys.

Energia

El consum energètic ha d’estar d’acord amb la necessitat de la transició energètica. La davallada del consum energètic i la necessitat que la generació d’energia sigui renovable són els nostres objectius. A la vegada, estem preocupats per les emissions de carboni per part de la central elèctrica del port, davant la qual demanam solucions als responsables.

Elements de gestió a destacar:

 • Instal·lació de plaques solars a edificis municipals: poliesportiu, residència geriàtrica, edifici Ajuntament…
 • Disminució d’un 20 % de despesa energètica dels edificis municipals
 • Control global (que no existia) sobre la despesa energètica de l’Ajuntament.
 • Compromís de continuar fins al 40 % de disminució energètica el proper mandat.