Introducció: De la ciutat espectacle a la ciutat educadora

 

El nostre concepte de ciutat és el que desenvolupa la Carta de Ciutats Educadores, que periòdicament es posa al dia a través del diàleg entre totes les ciutats que formen part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AIED). Aquest és el nostre objectiu i el nostre compromís.

El nostre compromís és superar les adhesions a meres idees i treballar per concretar les accions per als propers anys.

Les propostes per ser realistes necessiten planificar factors econòmics, organitzatius i de gestió que només el coneixement de la situació de l’Ajuntament i del municipi pot proporcionar. Però també en moltes ocasions les decisions necessiten del consens ciutadà per arribar a convertir-se en propostes sòlides. En aquests sentit la metodologia de la participació constant és un tret diferencial del nostre programa.

Què entenem per ciutat educadora

Més que cercar la societat del benestar, volem el benestar de la societat, concretada en la satisfacció, la confiança i la tranquil·litat amb què es viu.

Volem fer feina des de les institucions per aconseguir una ciutat que millora l’educació dels seus ciutadans i uns ciutadans educats que milloren la ciutat. És una roda virtuosa cap al benestar real individual i col·lectiu. Aquest projecte l’hem de fer entre tots, participant de manera lliure i responsable en la seva concreció. Des d’ARA MAÓ volem posar l’embolcall d’aquest projecte i assumir el compromís de fer del municipi de Maó:

  1. Un municipi i una ciutat acollidora que conserva la seva identitat.
  2. Un municipi i una ciutat que fomenta la participació ciutadana en la presa de decisions que afecten vesins i sectors claus.
  3. Un municipi en el qual cada persona pot disposar d’equipaments i d’espais públics adequats per al seu desenvolupament.
  4. Un municipi que garanteix la qualitat de vida de tota la seva ciutadania.
  5. Un municipi i una ciutat més sostenible i respectuosa amb el medi físic i natural en què tots vivim.
  6. Una ciutat que dinamitza la seva economia a partir de les característiques que li donen personalitat, amb la base en un programa estratègic per a tot el municipi.