Model de ciutat i infraestructures

Quina ciutat volem?

Tenir un model és clau per saber cap a on anam. Volem una ciutat per viure-hi amb qualitat, pensada per a les persones, partint d’una visió integral del municipi i la conservació del territori. S’ha d’apostar per una ciutat més compacta, en què els equipaments no siguin un anell perifèric sinó una part del teixit urbà. Cal aturar el procés d’abandonament de la ciutat i la dispersió d’usos al territori.

Fites

La revindicació dels edificis en desús era un dels nostres reptes més importants. I ha acabat essent una de les nostres senyes d’identitat: la Sala Augusta com a Nou Conservatori, els antics Quarters de Santiago com a Escola d’Adults i residència de gent gran, Verge del Toro com a sociosanitari, l’antic edifici de la SEAT, en són una mostra claríssima. En qüestió de 8 anys Maó haurà canviat de fesomia cap a bé. Aquesta ha estat la nostra aposta.

Verge del Toro

L’anterior govern del PP deia que estava en ruïna i el va intentar retornar. Però gràcies a la persistència institucional per part de l’Ajuntament, serà el futur centre sociosanitari de Menorca a Maó.

Sala Augusta

Després de molts anys, el Conservatori tindrà una nova seu a la Sala Augusta, bé al centre de la ciutat, amb les condicions necessàries que requereix un centre d’aquestes característiques. Donam també ús a una sala important per Maó, que havia quedat abandonada. S’incrusta de ple en el nostre model de ciutat educadora.

Antic edifici de la SEAT

Adquisició d’una nau que, a la vegada que podrà ser d’usos per a la ciutadania, també arrodoneix la urbanització de l’única zona de la cornisa marítima que no és d’accés públic. Acaba la zona de condicionament de l’arribada del nou ascensor.

Ascensor de ses Voltes

Aquest projecte ha estat acordat amb Autoritat Portuària, i també permetrà consolidar el penyal. Connexió important port-ciutat. Resol molts elements que no quedaven resolts en antics projectes: és de pujada i baixada, no malmet el patrimoni arquitectònic, possibilita l’accés de persones amb mobilitat reduïda…

Quarters de Santiago

Acolliran dos projectes importants i de necessitat al municipi: l’escola d’adults, de tants anys demanada, i un nou centre geriàtric. A més, reactivarà la urbanització de darrere tota aquella zona.

Port

L’ampliació, representativitat i major convocatòria del Consell de Port ha estat clau per a l’elaboració d’un pla estratègic, que ja recull els seus fruits: nous plantejaments d’usos, possibilitats de creuers a la Mola, ampliació d’usos a l’Illa del Rei…