Noticies

Resulta necessari que l’Ajuntament de Maó iniciï tan prest com sigui possible els treballs en qüestió per a l’adaptació del PGOU al PTI, la qual cosa haurà d’implicar necessàriament la contractació d’un equip tècnic extern, atès que, amb el col·lapse actualment existent en el Departament...