Noticies

El Ple de l’Ajuntament de Maó celebrat el passat 30 de juny, va aprovar el Pla de gestió sostenible de l’aigua de Maó, horitzó 2021-2031, que preveu un conjunt d’actuacions que permetran reduir la demanda d’aigua, millorar-ne l’eficiència i evitar el deteriorament dels recursos hídrics...

L’Ajuntament de Maó i l’Institut Balear de l’Energia (IBE) han firmat un acord de col·laboració per a la millora i manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics. El regidor de Recursos i Sostenibilitat, Rafael Muñoz, ha recordat que “Menorca té 80.000 vehicles particulars,...