Noticies

Resulta necessari que l’Ajuntament de Maó iniciï tan prest com sigui possible els treballs en qüestió per a l’adaptació del PGOU al PTI, la qual cosa haurà d’implicar necessàriament la contractació d’un equip tècnic extern, atès que, amb el col·lapse actualment existent en el Departament...

Aquesta proposta d’acord ja s’havia elevat al ple municipal en les tres darreres legislatures. Noltrus creiem que és imprescindible, just i necessari que l’Autoritat portuària fixi de manera directa i permanent la representació de l’Ajuntament de Maó al seu Consell d’Administració. Consideram que la representació del...