Per què ens adherim a les concentracions i a la vaga del 8 de març

Per què ens adherim a les concentracions i a la vaga del 8 de març

La bretxa social existent entre homes i dones fa necessari continuar donant un to reivindicatiu a la jornada

La nostra agrupació dona total suport a les mobilitzacions convocades per al proper 8 de març, Dia Internacional de la Dona, per tal que es visibilitzi la situació social que es viu i la forta desigualtat que existeix, encara, entre l’home i la dona en tot l’àmbit social i laboral. Així mateix, apel·la a la consciència de les dones a exercir el seu dret a vaga.

Una mínima anàlisi social i estadística ens fa observar-ho amb aquesta perspectiva. El pes de moltes de les responsabilitats al si de la família les pren la dona: petició i excedència per a cura de fills, o bé de persones adultes al seu càrrec, però també dedicació de temps d’atenció a les altres persones o a les tasques domèstiques. A la vegada, la dona també pateix desavantatges en el món laboral, tant en la taxa d’ocupació, com en la qualitat dels contractes (parcials i temporals) com, també, en la diferència de salari.

A tall d’exemple, hi ha dades que tenim a l’abast que ens mostren aquesta realitat i que no podem passar per alt. A les Illes Balears, les dones tenen un 41 % d’índex d’inactivitat, enfront al 29% dels homes. Els contractes temporals també afecten un 5% més a les dones. A la vegada, les dones ocupen el 76% de les feines a jornada parcial.

Per altra banda, si tenim en compte els salaris, el sou mitjà d’una dona representa el 83% respecte al sou mitjà d’un home. Tinguem en compte que de mitjana una dona cobra 3.800 euros menys a l’any que l’home.

Si agafam les dades de dedicació a la cura de familiars, també són ben

excedències per cura familiar

desoladores: el 90 % d’excedències per a la cura de fills són demanats per dones, que també representen el 77 % d’excedències per a cures de familiars.

Els temps de dedicació diària a les diferents tasques ens aporten més informació, que podeu veure en aquest gràfic. dedicació per sexes En diferents espais d’activitats hi ha diferent desigualtat entre homes i dones, més o menys ajustat. En canvi, a la llar i família, la descompensació és manifesta: les dones hi dediquen més de dues hores més que els homes. En canvi, els homes dediquen més d’una hora més que les dones a la feina remunerada.

Necessitam prendre consciència d’aquesta realitat i fer que aquest dia no sigui un pur tràmit de proclames. En aquest sentit, Ara Maó també prendrà part en el seguit d’actes organitzats entorn al 8 de març. De la mateixa manera, com a participants del Consell d’Igualtat de l’Ajuntament de Maó, donam suport a les activitats que organitza. La consciència per la justícia social és també una consciència feminista, i no ho volem perdre de vista.

No Comments

Post A Comment