Programa

Punts Principals


1. CORRUPCIÓ ZERO

- El codi ètic, un valor fonamental.
- Gestió transparent dels béns públics, un principi irrenunciable.
- Avançar cap a la governança del segle XXI.
- El defensor del ciutadà com a garant.
- La defensa dels serveis públics.

2. CIUTAT PRODUCTIVA

- Maó, viver de noves ocupacions i treball estable i digne.
- El comerç local i el producte propi, una prioritat de la nostra economia.
- La rehabilitació d’habitatge: una oportunitat per a l’activitat econòmica de la ciutat.
- El valor del patrimoni cultural, històric, gastronòmic: factor clau de dinamització.

3. MILLOREM LA CIUTAT, RECUPEREM EL PORT

- Guanyar el port per recuperar la ciutat.
- Un pacte entre administracions és possible.
- Millorem el transport públic per connectar el municipi.
- Rehabilitem els edificis en desús per recuperar les barriades.
- Un centre per viure i viure en el centre.
- Ciutat i natura: els corredors verds urbans.

4. HABITATGE DIGNE

- Maó, municipi lliure de desnonaments.
- Ni cases sense gent ni gent sense casa.
- Cens d’habitatges desocupats i gestió d’habitatges socials.
- Borses d'habitatge jove i d’habitatges adaptats per a gent major.

5. UNA CIUTAT EDUCADORA

- Societat i Educació: motors del canvi de paradigma social, cultural i ambiental.
- La gestió responsable de l’aigua. Una qüestió urgent .
- Lluita contra la pobresa energètica. Cap casa sense escalfar.
- Maó, un municipi energèticament sostenible.
- Residu Zero, el nostre repte de futur.