Transparència

Posam a la disposició de la ciutadania els documents que acrediten la nostra activitat, la procedència dels diners de què disposam i en què els gastam. Tot un exercici de transparència, el mateix que volem per a les administracions on tenim presència

  Balanç 2016
  Balanç 2017
  Balanç 2018
  Balanç 2019

  Pèrdues i guanys 2016
  Pèrdues i guanys 2017
  Pèrdues i guanys 2018
  Pèrdues i guanys 2019

  Sumes i saldos 2016
  Sumes i saldos 2017
  Sumes i saldos 2018
  Sumes i saldos 2019