Programa 2015

Punts Principals

1. Corrupció zero

 • El codi ètic, un valor fonamental.
 • Gestió transparent dels béns públics, un principi irrenunciable.
 • Avançar cap a la governança del segle XXI.
 • El defensor del ciutadà com a garant.
 • La defensa dels serveis públics.

2. Ciutat productiva

 • Maó, viver de noves ocupacions i treball estable i digne.
 • El comerç local i el producte propi, una prioritat de la nostra economia.
 • La rehabilitació d’habitatge: una oportunitat per a l’activitat econòmica de la ciutat.
 • El valor del patrimoni cultural, històric, gastronòmic: factor clau de dinamització.

3. Millorem la ciutat, recuperem el port

 • Guanyar el port per recuperar la ciutat.
 • Un pacte entre administracions és possible.
 • Millorem el transport públic per connectar el municipi.
 • Rehabilitem els edificis en desús per recuperar les barriades.
 • Un centre per viure i viure en el centre.
 • Ciutat i natura: els corredors verds urbans.

4. Habitatge digne

 • Maó, municipi lliure de desnonaments.
 • Ni cases sense gent ni gent sense casa.
 • Cens d’habitatges desocupats i gestió d’habitatges socials.
 • Borses d’habitatge jove i d’habitatges adaptats per a gent major.

5. Una ciutat educadora

 • Societat i Educació: motors del canvi de paradigma social, cultural i ambiental.
 • La gestió responsable de l’aigua. Una qüestió urgent .
 • Lluita contra la pobresa energètica. Cap casa sense escalfar.
 • Maó, un municipi energèticament sostenible.
 • Residu Zero, el nostre repte de futur