Itinerari pel port

Itinerari pel port

La necessitat de comptar amb una planificació de conjunt sobre el port de Maó, que tengui en compte els efectes insulars del port i que inclogui molt especialment els punts que poden ajudar a diferenciar-se i a donar valor afegit, ha estat una de les conclusions a les que ha arribat Ara Maó. Aquest eina de gestió hauria de ser consensuada entre totes les administracions implicades i la ciutadania per tal de recuperar el paper que el port ha tingut històricament i per facilitar l’obertura de la ciutat a noves vies de dinamització social, cultural i econòmica.

D’altra banda, es considera també molt important lluitar per obtenir una major representativitat de les institucions menorquines dins l’ens portuari que sigui proporcional al pes específic que té el port. En concret, es plantegen un representant per al Consell Insular, un per a l’Ajuntament de Maó i un tercer per al municipi des Castell.

Diumenge 14 de decembre ha tingut lloc el primer itinerari per a tractar temes del municipi de Maó, organitzat per l’agrupació d’electors Ara Maó. Aquest és el format elegit per a conèixer de primera mà totes les problemàtiques i solucions del municipi maonès i per a treballar amb coneixement de causa els continguts del programa electoral.

A partir de l’exposició de l’arquitecte Enric Vilardell, les quaranta persones assistents han evidenciat la falta d’una visió conjunta del port de Maó, que vagi molt més enllà de propostes com la instal·lació d’escales mecàniques per pujar a la ciutat, que no compten amb la solvència tècnica necessària i que presentaran uns problemes de manteniment que recauran sobre l’Ajuntament de Maó.

La imprescindible informació sobre el balanç econòmic de les entrades i sortides dels creuers per Maó, que suposadament motiva la instal·lació de les escales, no es coneix. S’ha de plantejar també quin és el consum i la despesa d’aigua que impliquen els creuers o com és du a terme la gestió de residus, així com quina és la repercussió real que obté el sector terciari de la vinguda del turisme de creuers -que pot arribar a ser massiu segons les obres anunciades per Autoritat Portuària-.

La necessària visió de conjunt del port, que transcendeix també l’àmbit municipal, ha estat l’eix central del debat, a partir de la qual Ara Maó elaborarà el seu catàleg de propostes per avançar cap a noves vies orientades a recuperar el dinamisme social i les noves apostes per activitats econòmiques responsables.

No Comments

Post A Comment