Sense categoria

Aquesta proposta d’acord ja s’havia elevat al ple municipal en les tres darreres legislatures. Noltrus creiem que és imprescindible, just i necessari que l’Autoritat portuària fixi de manera directa i permanent la representació de l’Ajuntament de Maó al seu Consell d’Administració. Consideram que la representació del...