Ciutat per viure

Resulta necessari que l’Ajuntament de Maó iniciï tan prest com sigui possible els treballs en qüestió per a l’adaptació del PGOU al PTI, la qual cosa haurà d’implicar necessàriament la contractació d’un equip tècnic extern, atès que, amb el col·lapse actualment existent en el Departament...

Començarem per la sembra d’arbres a les línies centrals de l‘aparcament i l’adequació de l’entrada des del carrer del Campament La proposta s'emmarca en la creació d'una xarxa verda urbana que tengui la màxima diversitat Des d'Ara Maó consideram prioritari avançar en la implantació d’una xarxa verda...

Des de la regidoria d’Igualtat i Participació Ciutadana, ahir vam presentar la tercera edició del Calendari Intercultural i la nova Guia de Maó per a persones nouvingudes, coincidint amb el Dia contra la Islamofòbia. L’objectiu de l’almanac és mostrar la diversitat de la societat maonesa actual....

Avui la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears ha publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) la licitació del projecte per a la construcció de la nova residència a la zona de l’antic Quarter de Santiago. Es tracta d'una...

Davant l'exposició al públic de l'aprovació inicial del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI), des d'Ara Maó hem presentat un seguit d'al·legacions encaminades a millorar aquest important instrument d'ordenació territorial de la nostra illa. Les nostres al·legacions cerquen reforçar la protecció del sòl rústic, per tal...