Acabades les obres de millora de l’accés i el tancament perimetral de la deixalleria i la planta de voluminosos de Maó

Acabades les obres de millora de l'accés i el tancament perimetral de la deixalleria i la planta de voluminosos de Maó

Acabades les obres de millora de l’accés i el tancament perimetral de la deixalleria i la planta de voluminosos de Maó

Aquesta setmana s’han donat per finalitzades les obres de millora de l’accés i el tancament perimetral de la deixalleria i la planta de voluminosos de Maó.

Des que l’any 2017 s’incendiés l’antiga planta de voluminosos, al costat de la deixalleria, la zona s’havia convertit en un punt negre on s’havien efectuat grans quantitats d’abocaments de residus de forma il·legal.

Davant aquesta situació, des de les regidories de Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament de Maó, conjuntament amb el Consorci de Residus i Energia de Menorca, hem treballat de forma coordinada per dur a terme la neteja i retirada dels residus acumulats, així com la millora del tancament perimetral de la planta i de l’accés a la deixalleria.

Per part de l’Ajuntament, titular del camí d’accés, s’ha procedit a la retirada de tots els residus acumulats al vial d’accés a la deixalleria, s’ha millorat el ferm del tram inicial i s’ha instal·lat una nova barrera a l’entrada del camí, que romandrà tancada fora de l’horari d’obertura de la deixalleria. A més, s’ha substituït la tanca metàl·lica de tancament i s’ha reconstruït la paret seca de la illeta que formen els camins de Torelló i Vell d’Alaior. L’import total dels treballs ha estat de 49.782,95 € (IVA inclòs).

Des del Consorci s’ha procedit a la retirada de tots els residus existents a la parcel·la de la planta de voluminosos, que s’han transportat a les plantes de tractament autoritzades en cada cas en funció del tipus de residu; i s’ha refet el tancament perimetral de paret seca de la parcel·la per evitar-ne l’accés incontrolat. L’import total dels treballs ha estat de 52.837,36 € (IVA inclòs).

Des de les dues administracions es recorda a la ciutadania de fer un bon ús dels serveis de recollida de residus, tant del servei de recollida de residus voluminosos com del servei de deixalleria en l’horari establert.

La nova planta de voluminosos de Maó

En relació amb la nova planta de tractament de residus voluminosos, prevista al Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca, a la darrera Junta de Govern del Consorci es va aprovar l’inici d’expedient de contractació del servei d’assistència tècnica per a la redacció de la documentació preparatòria del contracte de concessió d’obres.

No Comments

Post A Comment