Accés a l’habitatge i recuperació de zones de la ciutat

Accés a l’habitatge i recuperació de zones de la ciutat

18 pisos protegits a Borja Moll: amb aquestes actuacions conveniades amb el govern l’Ajuntament segueix en la línia marcada de les prioritats socials i de consolidació del model de ciutat

El Govern balear anuncia construir 18 habitatges de promoció social amb una inversió de prop de 2 milions d’euros, juntament amb la col·laboració de l’Ajuntament en la urbanització de la zona i bona part de la tramitació. La iniciativa segueix en la línia marcada des del primer dia d’assenyalar l’habitatge com a tema primordial i la recuperació de zones degradades: una nova fita en la nostra política municipal.

Així ho marcàvem en el nostre programa polític ja el 2015: «Creiem que el municipi ha d’intervenir en mesures que possibilitin el dret a l’habitatge». I aquestes són les mesures que anam implementant. Així ho demostra la col·laboració institucional. Una altra proposta d’aquest programa, que també va en aquest sentit, era: «Fomentar convenis amb l’IBAVI i entitats bancàries per facilitar l’accés a l’habitatge als col·lectius més febles». Des de la primera proposta a ple el juliol de 2015, en què declaràvem la nostra ciutat contrària als desallotjaments i iniciàvem una sèrie de mesures en matèria d’habitatge, aquesta n’ha estat una prioritat. L’anunci recent de la promoció de pisos a la zona de dalt el carrer de Gràcia, els 40 habitatges dotacionals per a gent gran i gent jove en el mateix carrer Borja Moll o aquests altres 18 habitatges en ratifiquen la direcció.

A la vegada, la recuperació de zones degradades de Maó és també un revulsiu i un actiu en el qual sempre hem cregut i hi seguirem fent feina.

No Comments

Post A Comment