L’accés a l’habitatge, una prioritat per a Ara Maó

L’accés a l’habitatge, una prioritat per a Ara Maó

Apostam per la construcció de 250 habitatges públics destinats al lloguer social a la zona dels quarters de Santiago, que ja està completament urbanitzada

Altres mesures que impulsarem són els incentius per llogar pisos buits, la reconversió dels locals buits en habitatges i un major control del lloguer turístic il·legal

L’accés a l’habitatge és un problema cada vegada més gros a totes les Illes Balears, i també a Maó. Es tracta d’una problemàtica que planteja reptes que no es poden resoldre amb una única mesura. És necessari que l’Ajuntament impulsi i faci polítiques efectives per augmentar la bossa d’habitatges a Maó.

Què proposam?

Construcció de 250 pisos de lloguer social a la zona dels quarters de Santiago

Necessitam disposar de sòl urbà, bé a través de la seva adquisició entre les diferents administracions o bé a través de la gestió urbanística, per cedir-lo a l’IBAVI per a la creació d’un parc públic d’habitatges, amb l’objectiu d’arribar a la construcció de 250 nous habitatges públics destinats a lloguer.

Pensem en zones com la dels antics quarters de Santiago, ja completament urbanitzada, preparada i a punt per construir. Recordem que la crisi financera i immobiliària del 2008 va arrasar amb tot. Ara és el moment de recuperar-ho i destinar-ho a habitatge assequible per a la gent.

Incentius per llogar pisos buits

Impulsarem la posada en marxa d’incentius perquè els propietaris posin per llogar els pisos buits. Aquí, de nou, la col·laboració publico-privada és indispensable per engegar la definitiva recuperació de la ciutat per als residents.

Reconversió dels locals buits en habitatges

Implementarem mesures normatives per a fer possible la reconversió en habitatges dels locals buits en planta baixa en condicions d’habitabilitat.

Major control del lloguer turístic il·legal

Hi ha estimacions que apunten que pot haver-hi més de 30.000 places turístiques a tota l’illa que no consten enlloc i que s’estan oferint i omplint de manera il·legal, ajudant a una massificació turística de cada vegada més notòria i que afecta, de cada vegada més, a la vida quotidiana de tots els nostres veïns i veïnes.

A part del dany econòmic col·lectiu que suposa aquesta economia submergida, aquest fenomen resta habitatges al mercat de lloguer residencial, de tot l’any, agreujant encara més el problema de falta d’habitatge per als residents, menorquins i menorquines. Farem feina perquè augmenti de manera efectiva el control del lloguer turístic il·legal.

No Comments

Post A Comment