Aclariments

Aclariments

Davant de la informació sobre els sous dels batles de l’illa apareguda el passat divendres al Diari Menorca, Ara Maó vol fer alguns aclariments especialment dirigits a les persones adherides i simpatitzants.

– Ara Maó defensa la dignificació de la política i, d’aquesta manera, considera que formar part d’un municipi com Maó suposa una responsabilitat i dedicació que ha de ser retribuïda.

– Això no obstant, en accedir al govern municipal arran de les eleccions de 2015, l’agrupació d’electors va impulsar la baixada del 5 per cent de la remuneració efectiva dels càrrecs de l’equip de govern amb dedicació exclusiva, a més de la rebaixa d’un altre 5 per cent de les retribucions per assistència a la junta de govern i la junta de portaveus, així com d’un altre 5 per cent menys d’assignació als grups municipals.

– Aquesta mesura va anar acompanyada de la supressió de quatre càrrecs de confiança. S’ha de recordar que alguns d’aquests sous eren molt elevats. Per exemple, el cap de comunicació de l’anterior equip de govern suposava una despesa anual a l’ajuntament d’uns 68.000 euros, molt per damunt del cost de la mateixa alcaldia.

– Tot junt, vol dir que actualment les retribucions del govern municipal han disminuït en un 16 per cent respecte de l’anterior mandat.

– La dimensió de l’Ajuntament de Maó només és comparable amb el de Ciutadella. Però en el municipi de Ponent pateixen encara les conseqüències dels governs, ara jutjats per corrupció, del Partit Popular, que van deixar les arques municipals molt afectades i van obligar a rebaixar les retribucions a un nivell molt allunyat del que és habitual en institucions de similars característiques.

Per altra banda, el fet que altres ajuntaments no tenguin publicades les seves dades i que en alguns casos la dedicació no sigui exclusiva, fa que la comparativa no sigui real. Ara Maó defensa la necessitat que les dades siguin públiques complint així amb la Llei de Transparència.

S’ha de recordar que, en matèria de transparència, l’Ajuntament de Maó s’ha valorat dins d’aquest mandat en el primer lloc de les institucions municipals balears, i entre els 10 primers en l’àmbit estatal, segons estudi i rànquing de la plataforma independent Dyntra.

No Comments

Post A Comment