Aconseguim millores en l’ordenança de recollida i tractament de residus

Aconseguim millores en l’ordenança de recollida i tractament de residus

Després de negociar a contrarellotge durant cinc dies, Ara Maó ha fet propostes i ha negociat millores per a fer de l’ordenança de recollida i tractament de residus una norma més proporcionada, progressiva i justa.

Des d’Ara Maó podem dir que anàvem ben encaminats: i veiem els resultats amb una satisfacció relativa.

Ara es proposa una ordenança més proporcionada, ja que la quota tributària domiciliària d’aplicació, que inicialment era de 135 euros per habitatge, ara és menys de la meitat, i s’ha millorat també la quota comercial, sobretot en la part de la seva aplicació, on s’han pogut esmenar errades detectades en revisar-ne tota l’ordenança.

Ara s’ha pogut incloure una escala, un sistema esglaonat d’aplicació de la taxa que, de moment,  només es modula per metres d’habitatge, però en cinc trams diferents, que almenys aconsegueix una mica de progressivitat, un paràmetre que tot subjecte tributari hauria de tenir per no ser titllat d’injust.

Hem avançat, però arribam a l’objectiu, perquè no es té en compte el nombre de residents de cada habitatge ni la seva realitat social o econòmica. Continuam quedant curts amb les bonificacions socials. Aquest és un aspecte que s’haurà de millorar.

Amb la nova redacció negociada, sí que s’entreveu una certa gradualitat en l’aplicació de l’ordenança, que és una altra de les preocupacions que teníem i que no estava recollida en la proposta inicial. El problema és que la nova redacció tampoc l’acaba concretant. Es ralla de fer una implantació en tres anys, que ja és un avanç, però només és una declaració de bones intencions, ja que no s’articula.

Sigui com sigui, es torna a demostrar que teníem raó, i que un pla plurianual sí era possible, en contra de la proposta defensada per l’equip de govern, que deia que l’ordenança havia d’aplicar-se de cop.

A més, la nostra proposta de fer l’ordenança més gradual per implantar-se en quatre anys, o com a mínim, en tres, no era un caprici nostre, sinó que era per donar temps a què les bonificacions, sobretot la que aplica un 30% de bonificació si es recicla correctament a cada casa, entressin en joc, perquè durant el primer any aquesta important bonificació no s’aplica.

Malauradament, amb aquesta nova proposta, encara s’aplica el 50% de la taxa de cop, i, per tant, la mesura torna a quedar-se curta.

I, en tercer lloc, per acabar de repassar a l’anterior ple, el fet de tractar l’ordenança com un cos separat de la resta de l’ordenament fiscal de l’ajuntament, sense conèixer la totalitat d’ingressos municipals previstos per l’any que ve, era una errada que també ens generava dubtes a l’hora d’aprovar aquesta ordenança.

És rellevant que s’hagin inclòs moltes de les propostes que Ara Maó va posar damunt la taula, i que han millorat notablement l’articular de l’ordenança, però també és cert que aquesta ordenança continua sent una norma insuficient per Ara Maó, una norma que no haguéssim plantejat d’aquesta manera.

Valoram positivament els avanços aconseguits, perquè ho són, de positius, però continua sent una ordenança molt millorable, per la qual cosa mantenim la nostra abstenció.

De tota manera, Ara Maó, com demostra el seu tarannà, continua i continuarà sempre obert al diàleg i a la negociació, per fer propostes perquè el nostre municipi, i la seva gent, gaudeixin d’uns serveis més amplis i eficients, i aconseguir fer de la nostra terra un lloc millor per viure.

No Comments

Post A Comment