Antiga SEAT: un nou edifici en desús per a la ciutat

Antiga SEAT: un nou edifici en desús per a la ciutat

Un dels baluards d’Ara Maó en el seu programa polític era la recuperació dels edificis que no s’empraven per acollir serveis per a la ciutat. Parlàvem de la Sala Augusta, l’antic hospital Verge del Toro, els quarters de Santiago. Ara tenim un nou edifici que canviarà la fesomia del penyal de la ciutat, un espai que ara està degradat i que es convertirà en un nou passeig per a la cornisa de dalt el port. A la vegada, Maó disposarà d’un nou espai per a fires, espectacles o esdeveniments, oficines si escau… Parlam de l’antic edifici de la SEAT, a la plaça Miranda.

Recuperam la ciutat i ho feim per a tothom. Hem aconseguit imprimir aquest caràcter al govern de la ciutat. Complim amb allò que teníem ganes de fer, i açò sempre és una il·lusió.

No Comments

Post A Comment