Aprovam el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Maó

Aprovam el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Maó

El darrer Ple de l’Ajuntament de Maó va aprovar, amb el suport de tots els grups, el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Maó (PAESC).

Aquest pla concreta les accions que ha de dur a terme l’Ajuntament per tal d’assolir els objectius establerts en el Pacte de les Batlies pel Clima i l’Energia, per al 2030, que són:

– Reducció del 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle al municipi

– Incorporar objectius específics per a l’estalvi d’energia via l’eficiència energètica

– La penetració d’energies renovables

– Augmentar la resiliència i adaptació al canvi climàtic

La redacció d’aquest pla deriva del compromís que va adquirir el Ple de l’Ajuntament de Maó quan, ara fa cinc anys, va aprovar l’adhesió al Pacte pel Clima i l’Energia, una iniciativa europea a la qual s’han sumat voluntariament governs locals i regionals, adquirint uns compromisos en matèria de clima i energia comuns al total de la Unió Europea, per aplicar-los a cada territori, millorant l’eficiència energètica i augmentant la producció i l’ús d’energia neta.

El pla redactat, prenent com a base de referència la realitat del municipi l’any 2005, preveu els següents objectius específics de mitigació del canvi climàtic:

– Assolir un mínim d’un 32% de quota d’energies renovables en el consum energètic del municipi l’any 2030. Per tant, es preveu que la generació d’energia renovable del municipi sigui superior als 70 GWh/any.

– Millora en un 32,5% de l’eficiència energètica del municipi. Açò implica un estalvi respecte a l’any de referència de 104 GWh/any.

– Reducció del 55% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, que es concreten en una reducció de 89.571 tones de CO2 respecte a l’any 2005.

Per aconseguir aquests objectius, el pla proposa un total de 66 mesures que inclouen aspectes com l’eficiència energètica, les energies renovables, la mobilitat sostenible, la conscienciació i la implicació social.

 

 

 

No Comments

Post A Comment