Aprovam la licitació del contracte de la neteja viària, que incorpora més recursos, telecontrol i criteris de sostenibilitat

Aprovam la licitació del contracte de la neteja viària, que incorpora més recursos, telecontrol i criteris de sostenibilitat

El darrer Ple de l’Ajuntament de Maó va aprovar la licitació del contracte del servei de neteja urbana del municipi per als pròxims 8 anys.

Es tracta d’un contracte que hem gestionat des de la regidoria de Medi Ambient.

En aquest sentit, Conxa Juanola va explicar que el contracte que sortirà a concurs s’adaptarà a les dimensions de la realitat de la ciutat i a les demandes actuals detectades en el vigent contracte.

A més, el contracte sortirà a concurs coincidint amb la segregació del servei de recollida de residus, que assumirà el Consorci de Residus.

Millora i dimensionament dels servei de neteja

El plantejament d’aquest contracte, el pressupost base del qual és de 17.773,103,03 euros (IVA inclòs), pretén una millora substancial en l’organització i dimensionament dels serveis de neteja, per aconseguir una major cobertura i freqüències suficients, una millora en el control i seguiment dels serveis prestats, i en el seguiment de les incidències, alhora que pretén una major connexió amb la ciutadania.

La proposta de plecs s’ha estudiat i redactat, per tant, a partir d’aquesta realitat i de les demandes actuals, i amb totes les aportacions, queixes i mancances detectades en l’actual contracte, que es va licitar per última vegada l’any 2003.

Els requisits mínims contemplen que el servei es realitzi tots els dies de l’any, inclosos els caps de setmana i els festius, tant el matí com el capvespre, i, si fos precís, de matinada, per poder garantir l’eficiència del servei. Actualment, el servei de neteja a peu només es realitza els matins dels dies d’entre setmana. A més, s’estableix quins seran els efectius durant la temporada baixa i la temporada alta.

Els serveis que desenvoluparà l’empresa concessionària es diferencien entre ordinaris (els rutinaris, que corresponen a les tasques de neteja de paviments, amb escombrada manual, escombrada mecànica, hidroneteja, etc.) i els especials (comporten una gestió específica, com pot ser, per exemple, en el cas de les festes patronals o d’incidències imprevistes, com, per exemple, accidents o vessaments).

Pel que fa a les novetats, es contempla el telecontrol dels serveis, per millorar la funcionalitat i eficiència de la neteja urbana, així com per a la transparència i la difusió del funcionament de cara a la ciutadania.

Una altra de les actualitzacions del contracte és el servei de l’inventari de papereres: mentre que, fins ara, era la Brigada Municipal l’encarregada de mantenir i reposar les papereres municipals, aquesta feina passarà a assumir-la l’empresa de neteja.

A més, la neteja de grafits, adhesius, cartells i xiclets de les façanes particulars quedarà regularitzada, de manera que sigui l’empresa adjudicatària la que se n’encarregui, previ requeriment de la persona afectada.

L’adjudicatària també haurà de tenir en compte les zones d’aparcaments públics o de POIMA, que fins ara no entraven explícitament en el contracte.

A més, els plecs tècnics estableixen que l’empresa que guanyi la concessió haurà d’aportar els vehicles i la maquinària específica, entre els quals hi haurà d’haver 10 vehicles auxiliars elèctric per a l’escombrada manual, un vehicles auxiliar elèctric amb equip d’aigua a pressió o un camió cisterna insonoritzat per l’aigualeig, entre d’altres.

Pel que fa al personal, se subrogaran els treballadors/ores amb els drets actuals i l’antiguitat. A més dels 25 treballadors/ores que hi ha ara en el servei de neteja, durant la temporada alta, el nou contracte ampliaria la plantilla fins a 35 persones.

També es requeriran criteris de sostenibilitat, com el consum racional d’aigua regenerada, pluvial o depurada, així com la incorporació de vehicles elèctrics i l’ús eficient de l’energia.

La proposta inclou una previsió de creixement de futur, d’un màxim del 20 %, que és el que permet la llei.

A partir de l’aprovació i certificació del plec tècnic de licitació, es publicarà al portal de contractació pública de l’Estat i les empreses tindran 30 dies per presentar les seves ofertes.

Tags:
No Comments

Post A Comment