Aprovam el Pla de gestió sostenible de l’aigua de Maó

Aprovam el Pla de gestió sostenible de l’aigua de Maó

Aprovam el Pla de gestió sostenible de l’aigua de Maó

El Ple de l’Ajuntament de Maó celebrat el passat 30 de juny, va aprovar el Pla de gestió sostenible de l’aigua de Maó, horitzó 2021-2031, que preveu un conjunt d’actuacions que permetran reduir la demanda d’aigua, millorar-ne l’eficiència i evitar el deteriorament dels recursos hídrics disponibles en el futur.

Es tracta d’un Pla que Ara Maó ha impulsat des de la Regidoria de Recursos i Sostenibilitat durant els dos darrers mandats, i suposa poder disposar d’una eina imprescindible per a la gestió sostenible d’aquest recurs.

Durant el Ple, el regidor Rafael Muñoz va assenyalar que “aquest Pla és una eina que tindrem a l’abast els propers anys, i servirà per fer front al repte d’assegurar l’abastiment d’aigua a Maó”.

Gestió sostenible

El Pla tindrà una durada de 10 anys i arriba després d’una llarga tramitació.

Inclou la descripció del sistema de subministrament i sanejament, la previsió dels consums i de la demanda i la planificació de les mesures a executar.

L’objectiu del Pla és garantir el subministrament d’aigua al municipi, així com una gestió sostenible de tot el cicle de subministrament i sanejament.

A més, el Pla proposa un conjunt d’estratègies i actuacions a executar per millorar i garantir l’abastament d’aigua potable al municipi. Hi ha un total de 60 propostes prioritzades, que s’estructuren en 4 grans línies estratègiques:

1. Alternatives de subministrament, millora del sanejament i obtenció de fonts de garantia

2. Eficiència dels sistemes d’abastament

3. Actuacions per reduir el consum

4. Gestió de les aigües pluvials

Aquest Pla és un document viu i revisable, que s’anirà actualitzant per adaptar-lo a l’evolució del sistema i als resultats obtinguts amb les mesures engegades.

Ara ja s’està fent feina en les primeres actuacions, que comporten l’obtenció dels oportuns permisos per a dues noves captacions, que permetran garantir el subministrament.

L’aigua, un problema que enguany s’ha agreujat

Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient, Conxa Juanola ha explicat que “el problema de l’aigua a Menorca no és nou i enguany s’ha agreujat perquè està fent més calor, ha vingut més gent i no està plovent. Esteim davant la tempesta perfecta i és una situació que ha vingut per quedar”.

Juanola també ha assenyalat que “aquesta situació ens obliga a planificar les inversions per solucionar aquest tema, i ha de suposar un canvi en la mentalitat dels ciutadans i les empreses, començant pels grans consumidors, que són aquells que més litres d’aigua gasten”.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament ja esteim preparant una línia d’ajuts per a la recuperació d’aljubs en habitatges antics i per a la construcció de cisternes en habitatges nous. “Hem de cercar sistemes d’economia circular per poder aprofitar aquest bé escàs i recuperar l’antiga saviesa de l’aprofitament de l’aigua”, ha remarcat Juanola.

No Comments

Post A Comment