Ara Maó considera molt important la tasca d’assolir inversions i línies d’ajut en col·laboració amb altres administracions, que supleixen allò que a simple vista pot semblar un simple descens de despesa

Ara Maó considera molt important la tasca d’assolir inversions i línies d’ajut en col·laboració amb altres administracions, que supleixen allò que a simple vista pot semblar un simple descens de despesa

En el fons, el pressupost només està per davall de 2016, en què l’Ajuntament es va veure obligat per llei a posar les transferències en serveis socials, cosa que, a la pràctica, és irreal

Així mateix, també manifestam satisfacció pel fet de continuar en la línia ja encetada l’anterior exercici de primar les partides en despesa social i promoció econòmica

En la valoració feta l’any passat sobre els pressupostos aprovats per a 2016 (http://aramao.net/els-pressupostos-de-2016-de-lajuntament-de-mao-recuperen-lestabilitat-pressupostaria-obligada-per-llei-amb-mes-despesa-social/) ja plantejàvem la importància d’aquesta línia, que es traduïa en la recuperació de l’estabilitat pressupostària i la realitat, prudència i transparència amb què es presentaven: es pressuposta allò que realment es gasta.

En un moment en què els indicadors ens demostren que les situacions reals de la gent i la presència del risc de pobresa segueix igual (les dades, a Menorca, parlen d’un 25 % de la població), sense que els grans indicadors macroeconòmics que diuen que van a l’alça hi tenguin incidència, és important que la despesa social i la promoció econòmica es mantenguin com a prioritàries. És el que es marcava l’any passat i que es continua, cosa que valoram com a idea conductora de l’acció de govern.

Entrant més en l’anàlisi dels números, la davallada de l’import de l’IBI, que ja es va anunciar com a possibilitat a mitjan estiu, i que representa una mitjana d’un 8 % de l’efectiu d’aquest impost, és una càrrega menor per al ciutadà, cosa que també hem de valorar com a positiva. Açò fa que davalli la despesa en general, certament, però en aquest sentit volem posar en valor la bona feina feta per a l’assoliment de finançament i col·laboració amb altres administracions, que és la clau d’una bona gestió a l’Ajuntament. Les inversions concertades o sufragades per altres administracions amb una bona feina de diàleg fan possible línies d’ajut per a les reformes de cases al centre, les línies FEDER, les prestacions socials bàsiques, les obres cofinançades del Consell (el PIC), els convenis amb educació 0-3. Tot açò representa una millora indiscutible per a la nostra ciutat. I anant més enllà, també parlam d’inversions importants, com l’ascensor i la consolidació del penya-segat, la fase posterior de l’escola d’adults, la reforma del Pont de Sant Roc o del carrer de Sant Josep, a part d’inversions per concretar que provenen de l’impost turístic, centrades sobretot a proveir de sanejament zones que no tenen clavegueram. La problemàtica de l’aigua ha de ser, també, una tema clau, i les accions tirades endavant en aquest sentit ho demostren. Les inversions pròpies demostren sensibilitat cap aquells conceptes que consideram importants per al nostre futur: energies renovables en edificis públics o subvencions per a filtres verds.

A més, però, aquesta davallada de despesa l’hem d’entendre en la seva mesura. Ja que realment el pressupost només està per davall de 2016, quan el fet d’afegir les transferències en serveis socials, cosa que la llei obligava però la realitat és ben diferent, va fer augmentar el pressupost en general. I si ens cenyim a les inversions que surten de recursos propis (tenint en compte, com hem dit, que moltes vénen per altres bandes), només s’està per davall de 2015 i 2016, i per damunt d’anys anteriors.

grafica-pressupostos

Per tenir una visió més a fons d’aquest pressupost, convidam a llegir la nota publicada per l’Ajuntament, que aprofundeix més en aquestes dades: http://www.ajmao.org/publicacions/verpub.aspx?Id=11426

Per acabar, volíem fer la reflexió que sempre és important, i de la qual ja hem manifestat la nostra opinió en nombroses ocasions, d’entendre la situació financera dels ajuntaments ben delicada. La Llei d’Estabilitat Pressupostària (coneguda com a Llei Montoro) fa que qualsevol possibilitat de superàvit hagi de ser destinat a pagar deute, i mai a cobrir altres necessitats, tan importants pel municipi. És en aquest sentit que s’ha d’entendre la diferència en negatiu entre ingressos i despeses, per poder tenir l’opció de destinar-ho a aquestes opcions en cas de modificació de la llei.

No Comments

Post A Comment