Ara Maó crea comissions de treball per temàtiques

Ara Maó crea comissions de treball per temàtiques

L’agrupació d’electors organitza comissions per diferents temàtiques per tal de tenir grups de debat que servesquin tant de suport a la tasca feta pels regidors a l’Ajuntament de Maó com per debatre les necessitats del municipi a mitjà i llarg termini en tots els aspectes. Els grups de persones s’encarreguen de treballar per temàtiques i elaboren documents, resums de debats, i dibuixen línies mestres per poder dur a la pràctica des dels coneixements de persones implicades. Les comissions procuraran treballar per temàtiques concretes.

Aquesta setmana s’han reunit tres comissions, la de Cultura i Esports, la de Educació, Serveis Socials i Habitatge i la de Medi Ambient. En una gran feina de participació de persones de diferents àmbits s’ha parlat de diferents temes. En la primera, es va fer una primera aproximació per definir temes concrets més endavant, i es va parlar de la necessitat de coordinació cultural entre institucions, entitats culturals, política lingüística i festes, entre d’altres. En la segona, es van abordar molts de temes referits als serveis socials i l’organització d’aquests, del consell escolar municipal, de la col·laboració institucional, i també per definir temàtiques concretes i jornades de treball en següents comissions. En la de Medi Ambient es tractaren temàtiques relacionades amb l’ús dels espais públics i la relació amb el medi, la gestió de l’aigua i dels residus.

Amb anterioritat, s’havia reunit la Comissió d’Urbanisme, que va tractar temes diversos com les escales mecàniques de Rochina, l’estació marítima provisional i el PGOU, que engloba temes més concrets com Es Freginal o la Sínia des Cuc.

Les altres dues comissions en funcionament són Promoció Econòmica i Transparència.

Amb aquesta feina, Ara Maó continua fent efectiva la participació de les persones i la transparència com a clau de volta en el funcionament tant de les institucions com de la política feta des del carrer, necessàries totes dues. I manifesta que seguirà amb la feina que ha fet fins ara de creació de debat, seguiment del pols social, realització d’itineraris per temàtiques o realització d’actes lúdics o de debat, a banda de la feina que puguin fer els seus representants a l’Ajuntament.

No Comments

Post A Comment