Ara Maó debat sobre el futur de la ciutat i valora la feina feta a l’Ajuntament en el compliment del seu programa polític

Ara Maó debat sobre el futur de la ciutat i valora la feina feta a l’Ajuntament en el compliment del seu programa polític

Ara Maó ha celebrat la Jornada “Anam pel camí correcte?” oberta al públic en general amb la participació de gent de diferents procedències amb la intenció de debatre la situació de la feina feta a l’Ajuntament. L’equador del mandat, en què aproximadament ens situam, consideram que és un bon moment per valorar les polítiques dutes a terme no només pels representants de la nostra formació sinó de tot l’Ajuntament en general. De la mateixa manera, la gent que ha participat i va participar de forma activa en la gestació de l’agrupació d’electors i en les propostes de programa polític i la que s’hi ha anat afegint segueix tenint un paper actiu en la proposta d’idees, participació i confecció d’un full de ruta més o menys establert que plateja guies, prioritats i una visió externa, moltes vegades necessària, per a la consecució dels objectius polítics.

Així, la valoració que l’agrupació fa d’aquesta jornada és la importància de comptar amb una estructura de caràcter horitzontal, en què el pes de la gent és un dels principals valors que té, i el que açò pot aportar en la continuació d’aquest projecte i la plasmació d’unes polítiques concretes de canvi polític a l’Ajuntament. D’aquesta trobada, així, ha sortit no només una valoració en termes generals, sinó la proposta de seguir fent feina en direccions concretes i marcant prioritats. La jornada no és un simple posada en comú del que es fa, sinó una aturada més en el camí de la participació ciutadana i la pràctica habitual d’una formació com Ara Maó.

La jornada ha transcorregut en un ambient distès alhora que s’ha debatut sobre diferents temes i àmbits d’actuació. Després d’una primera presentació, els assistents s’han dividit en tres àmbits de debat: 1) Model de ciutat (urbanisme, mobilitat, gestió de recursos); 2) Transparència, participació, governança, model econòmic i funcionament intern d’Ara Maó; i 3)Àmbit social i educatiu, cultura, esports i joventut. Cadascun d’aquests àmbits ha comptat amb un coordinador. En la segona part, aquests coordinadors han fet un resum amb les conclusions a què s’ha arribat després del debat. La posada en comú d’aquestes conclusions representa la part final d’aquesta jornada, que finalitza amb una valoració general. Aquesta valoració també marca algunes prioritats que cal tenir presents, en diferents àmbits i actuacions concretes, com poden ser les següents: la mobilitat, la recuperació d’edificis en desús, la visió de ciutat com a conjunt amb el port i la interconnexió (l’ascensor), la promoció de la participació ciutadana i la recerca de mecanismes per fer-ho possible, la vinculació de la cultura en clau educativa (no deslligar aquests àmbits), més supervisió de l’ajuntament en les entitats que subvenciona (que tengui una visió en la línia que s’espera), el tema alimentari, especialment amb els infants i els menjadors, les polítiques d’habitatge, la dinamització de les associacions de vesins com a canal d’informació, o la necessitat de bastir un discurs clar de model econòmic.

En tot cas, ha quedat clar que són necessaris més debats oberts per tal de plantejar totes aquestes qüestions, que en alguns casos han pogut quedar just apuntades. I en aquest sentit seguirà fent feina Ara Maó.

Un altre element que ha aparegut amb repetició és la necessitat de bastir una més bona estratègia comunicativa, que mereixerà que es tracti de forma específica. La feina feta al si de l’Ajuntament necessita d’elements de difusió que ho facin extensiu a la població, que a vegades no és prou coneixedora d’aquesta feina.

Un altre tema que requerirà atenció específica és el debat sobre l’estructuració interna de la mateixa agrupació d’electors, que s’haurà de bastir de noves formes de participació i d’organització cap a dins, per tal de guanyar en efectivitat, representativitat i participació de la gent.

Finalment, així, Ara Maó posa de manifest la importància d’aquestes jornades, en què les persones aporten elements en la confecció de les polítiques a aplicar i es comprometen a fer-ne un seguiment. També vol destacar la importància de la necessitat de consolidar les polítiques i materialitzar el canvi iniciat durant un altre mandat.

No Comments

Post A Comment