Ara Maó defensa desenvolupar al màxim la Llei de Serveis Socials

Ara Maó defensa desenvolupar al màxim la Llei de Serveis Socials

Expressen la gran necessitat de creació d’un nou centre sociosanitari

Durant els darrers anys, amb l’excusa de la crisi, les polítiques socials s’han convertit en una sèrie d’accions puntuals de caire assistencial i sota un concepte de beneficència. En canvi, la Llei 4/2009, de serveis socials de les illes Balears, pretén avançar en uns serveis de gestió pública i de qualitat basat en els drets i les garanties de protecció de tots els ciutadans. Hem de recuperar l’esperit d’aquesta llei i sortir de la situació actual. Aquesta llei preveu que tots els serveis que incidesquin en la qualitat de vida de les persones s’han de coordinar: salut, cultura, educació, habitatge, urbanisme, serveis judicials.

Ara Maó considera que aquest ha de ser el paper d’una administració com l’ajuntament, fer la feina de coordinació de les polítiques de benestar social, establint protocols i canals de comunicació entre diferents serveis socials i entre administracions, cosa que avui en dia és una assignatura pendent a Menorca en general. I açò no té res a veure en declaracions públiques de ciutat, que no són més que paper mullat, com és el cas de la Ciutat de la Infància. Aquestes feines s’han de desenvolupar a través de quatre eixos bàsics: planificació, prevenció, mediació i intervenció.

En àmbits concrets, s’ha de fer feina d’una forma continuada en gent gran, discapacitats físiques i psíquiques, gènere, persones nouvingudes, família i menors, persones sense sostre, addicions i habitatge. I, òbviament, ben coordinades entre si. Aquestes accions queden ben desenvolupades en el programa d’Ara Maó. En el cas de l’habitatge, que és una problemàtica que afecta de forma transversal a tota la població i més amb la crisi que patim, s’aposta per polítiques que incentiven un ús social de l’habitatge, amb mesures valentes que necessiten la iniciativa de l’administració i la col·laboració amb altres entitats, com bancs i caixes, l’IBAVI, administradors de finques, propietaris…

En l’àmbit sociosanitari, és més que urgent la creació d’un centre sociosanitari, ja que la mancança que hi ha a Maó, i per extensió a tot Menorca, és escandalosa. Aquestes places, avui dia, ocupen part de la residència geriàtrica, llevant espai, per tant, a les places pròpiament de geriatria, que també són massa limitades, amb una llista d’espera que consideram que no és acceptable. En aquest sentit, la gestió de l’edifici de Verge del Toro s’ha duit molt malament, i sabent que l’estructura de l’edifici no està deteriorada no s’ha fet gens de força perquè l’administració autonòmica hi aporti recursos. En tot cas, sigui o no aquesta edificació una solució, és evident que la manca d’infraestructures en aquest sentit és un dels problemes més greus que tenim a Maó.

 

No Comments

Post A Comment