Ara Maó dona suport a les reivindicacions de la PAH per demanar a l’IBAVI que no hi hagi ingressos mínims per accedir als seus pisos

Ara Maó dona suport a les reivindicacions de la PAH per demanar a l’IBAVI que no hi hagi ingressos mínims per accedir als seus pisos

L’IBAVI treballa en la direcció correcta en les polítiques d’habitatge, i per aquest motiu també ha de ser sensible a millores i reivindicacions

Ens volem sumar a les reinvidicacions formulades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca en el sentit que reclamen que els ingressos mínims per accedir a un pis de l’IBAVI han de ser un criteri que s’hauria de revisar, per tal que es complesqui la funció del lloguer social.

L’anàlisi feta per la PAH en aquest sentit és completament encertada. La situació de crisi econòmica ha deixat molta gent en una situació crítica, amb molt pocs ingressos per accedir a un habitatge de mercat, però que, a més, s’ha trobat que tampoc tenia els ingressos mínims per disposar d’un pis de l’IBAVI. Així, es reclama que la funció social d’aquests tipus de lloguer sigui un fet real, i que aquest mínim d’ingressos no sigui un topall per a les persones que ho necessiten. Assegurar el dret a l’habitatge és la voluntat política a seguir.

En aquest sentit, volem destacar que la situació en què ha quedat un bon sector de la població després de la crisi és molt delicada, i els esforços que han hagut d’anar fent les administracions per adequar i millorar els serveis, així com iniciar-ne de nous, és important. Les polítiques d’habitatge centren bona part d’aquests esforços, tant d’ajutaments com d’altres administracions, i aquí l’IBAVI hi juga un paper crucial. El camí traçat per aquest organisme els darrers mesos s’han de tenir en consideració, i és per açò que entenem que també ha de ser sensible a aquelles qüestions que puguin representar una millora en el servei públic que ofereix.

Així, donam ple suport a les reivindicacions de la PAH sobre els ingressos mínims per tal que l’IBAVI tengui en compte les reclamacions de la societat i millori el servei que ofereix.

No Comments

Post A Comment