Ara Maó manifesta preocupació per les places sociosanitàries

Ara Maó manifesta preocupació per les places sociosanitàries

El benestar de les persones és un dels pilars sobre els quals s’han de fonamentar les polítiques que es practiquen. És evident que l’evolució de la societat duu a resoldre unes necessitats cada vegada més complexes: la població envelleix, les famílies també evolucionen, com evoluciona la relació d’aquestes amb el món laboral. L’atenció creixent que l’administració ha de donar a molts de col·lectius fa que les polítiques socials tenguin la dificultat d’adaptar-se a aquesta realitat i fer-hi front amb recursos humans, econòmics, assistencials, d’infraestructures…

En aquest sentit, la mancança de places sociosanitàries a Menorca, i a Maó en particular, és un fet que s’ha d’atendre. Ara Maó va plantejar en el seu programa electoral i en els seus comunicats d’abans de les eleccions aquesta necessitat. Una política que s’ha practicat, errònia des del nostre punt de vista, és la d’anar tapant forats. Actualment, a la residència geriàtrica existeixen 90 llits, però no tots estan ocupats per places de geriatria. Quan s’ha fet algun anunci d’augmentar places de dependència, com es va fer la legislatura passada, s’ha fet en detriment de les places de geriatria. I açò és un engany.

És cert que les places sociosanitàries no es poden posar totes al mateix sac. N’hi ha que representen àrees de respir, que requereixen una continuïtat mèdica després d’alguna intervenció, i a les quals se’ls atén un màxim de 21 dies. A aquests casos, d’una manera o altra, se’ls ha pogut donar atenció. Però també existeixen altres casos de necessitats, que són més cròniques o que representen altres dificultats, però que tampoc són de geriatria. I necessiten atencions especialitzades, i si s’atén a la residència geriàtrica dóna problemes, ja que a) ni s’atén com toca, ni b) tampoc s’atén bé a les persones que necessiten places geriàtriques pròpiament, i aquí sí que hi ha una llista llarga d’espera. Mal tapam un problema per afegir-ne un altre.

En aquest sentit, entenem que aquest problema s’ha d’abordar, i la creació de places sociosanitàries, que abarca molt, és una necessitat. És la responsabilitat de les administracions fer-ho possible.

No Comments

Post A Comment