Ara Maó mostra satisfacció per les darreres iniciatives aprovades al Ple

Ara Maó mostra satisfacció per les darreres iniciatives aprovades al Ple

El Ple del mes de maig ha suposat que l’Ajuntament de Maó s’inserís en dinàmiques positives per a la ciutat: el Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia, el Pacte de Milà de polítiques alimentàries o el nou Reglament d’usos lingüístics

Així, per una banda, l’Ajuntament s’integra en el Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia. Aquesta iniciativa de caràcter europeu aplega milers d’entitats locals que es comprometen a fer efectives mesures encaminades a frenar el canvi climàtic a través de la disminució de les emissions d’efecte hivernacle. El compromís que inicialment s’havia proposat aquesta cimera anava encaminat a objectius que s’havien d’aconseguir dins el 2020, tot i que s’amplien horitzons de cara al 2030, amb la intenció de comprometre’s a disminuir com a mínim en un 40 % l’emissió de CO2 i d’altres gasos d’efecte hivernacle aquest any. Aquest compromís també comporta la capacitat de redactar plans d’acció per a l’energia sostenible i implantar activitats locals d’atenuació i adaptació al canvi climàtic. Amb aquesta iniciativa, Maó passarà a formar part d’aquest pacte, amb la qual cosa guanyarà visibilitat a l’hora de dur a terme iniciatives encaminades a reduir emissions, a la vegada que permetrà tenir més oportunitats financeres pels propis projectes, suport pràctic d’altres experiències o un marc de referència d’actuació. Aquest pacte casa perfectament en la línia de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera.

D’altra banda, l’Ajuntament també s’integra dins el Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà. La necessitat de crear un compromís per desenvolupar i promoure sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats, així com assegurar una alimentació saludable i accessible per a tota la societat, és el que mou aquesta iniciativa. Igual que l’anterior pacte, també és un compromís dels signants per dur endavant polítiques que possibilitin tant una millor alimentació per a la població com per promocionar el consum del producte local. És tota una aposta per la producció local i una alimentació sana i respectuosa amb el medi ambient i amb l’ús del territori. A la pràctica, permetrà desenvolupar polítiques que poden tenir implicacions molt positives en àmbits com el dels horts urbans, la promoció de dietes sostenibles en el món de l’educació i la salut, en les contractacions públiques, en els menjadors escolars… Camina també en la línia dels nostres objectius polítics.

Finalment, l’aprovació del nou Reglament d’usos lingüístics de l’Ajuntament de Maó crea una eina més justa individualment i coŀlectivament en el tracte del ciutadà amb l’administració, i vetla especialment per un suport en positiu de la llengua pròpia, el català, que d’altra banda es troba en situació d’inferioritat tant jurídica com social respecte a l’altra llengua oficial, el castellà. Aquest reglament permet que ningú sigui discriminat per l’administració per motius lingüístics, alhora que es dona un estatus de preponderància de la llengua pròpia com a llengua vehicular i de comunicació de la institució. Hem de recordar que l’anterior govern autonòmic del PP va trencar el consens en matèria lingüística, que venia del 1986 amb l’aprovació de la Llei de Normalització Lingüística, i el reglament que hi havia en vigència a l’Ajuntament fins ara era fruit d’aquest trencament. El nou Reglament retorna a aquest consens anterior a la vegada que assegura que tot ciutadà pugui exercir el seu dret a usar la seva llengua de forma plena amb l’Ajuntament i amb qualsevol dels organismes que en depenen.

No Comments

Post A Comment