Ara Maó planteja conveniar el servei d’habitatge amb l’IBAVI

Ara Maó planteja conveniar el servei d’habitatge amb l’IBAVI

Proposam crear 30 habitatges de protecció en el proper mandat
En matèria de gent gran, pretenem augmentar els serveis a domicili per permetre viure a casa amb més qualitat

Ara Maó proposa conveniar amb l’Institut Balear d’Habitatge (IBAVI) el servei d’habitatge. L’objectiu és gestionar directament des del municipi la borsa de lloguer social i els pisos buits detectats, així com marcar com a finalitat l’augment de 30 habitatges de protecció oficial. L’ajuntament no té competències per aquesta gestió, però en canvi és el que coneix les necessitats directes de la població, i per açò és convenient reclamar-ne la gestió.

Així mateix demanarem al Consell Insular la posada en marxa urgent de l’alberg de baixa exigència a què s’ha referència durant aquests darrers anys per tal de donar resposta a les persones sense sostre que no tenen encaix a la casa d’acollida, una realitat que tot i no ser molt visible, existeix al nostre municipi.

D’altra banda, la futura residència de gent gran que es farà als antics quarters de Santiago contribuirà a disminuir la llarga llista d’espera de persones grans. Tot i així, plantejam l’augment dels serveis a domicili, tant en quantitat com en la incorporació d’unitats de respir. «Aquestes millores han de permetre a la gent gran viure a ca seva amb garanties de qualitat de vida», ha assegurat Conxa Juanola.

Per altra banda, el pla de millora del Geriàtric de Maó, ja redactat, planteja, entre d’altres, ubicar el servei de Centre de Dia a les actuals oficines dels serveis socials, i així els usuaris tindran un espai propi. Les oficines del servei es traslladen a la Casa de ses Monges.

No Comments

Post A Comment