Ara Maó proposa una anella cultural: una visió una conjunta dels principals equipaments i activitats culturals amb seu al municipi

Ara Maó proposa una anella cultural: una visió una conjunta dels principals equipaments i activitats culturals amb seu al municipi

 

L’agrupació d’electors planteja en el seu programa una acció combinada en la difusió dels principals serveis culturals públics de Maó: el Teatre Principal, la Biblioteca Pública, el Museu de Menorca, Ca n’Oliver i l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, el Claustre del Carme, amb la participació de les entitats privades. I açò es faria sota un concepte innovador, tot i que ja existeix en altres indrets, d’anella cultural. Un dels principals objectius és recuperar totes les dimensions de la cultura com a bé públic. Massa vegades s’ha lligat el concepte de cultura com a entretiment, festa i espectacle, sense tenir en compte el paper que aquesta ha de jugar com a element de cohesió, al servei d’una societat crítica i, també, com a base de la dinamització econòmica del municipi. Aquest paper, que per Ara Maó és indispensable, passa perquè la cultura vehiculi els valors d’una societat moderna i avançada, que respecti la identitat pròpia i que alhora valori una identitat complexa i diversa com la maonesa. Aquesta visió tan ampla també passa perquè l’educació hi tengui un paper, la cultura ha de tenir un pes clau en l’educació no formal, i s’ha de col·laborar amb les apimes perquè els centres educatius participin en el projecte educatiu de ciutat.

Tot açò vol dir que l’Ajuntament ha de tenir un paper capdavanter en la gestió tant de les infraestructures culturals com també en les agendes. No es refereix a passar per davant de les entitats, sinó al contrari, donar-los importàcia i fer una feina conjunta per tal de coordinar el contingent cultural de Maó, que és molt, per fer-lo des d’un prisma d’anella cultural. Vol dir, també, crear un pla de gestió de les infraestructures culturals situades al municipi de Maó i una comissió extramunicipal per donar veu a les associacions culturals del municipi, així com adquirir un compromís amb les entitats que programen per tal de mantenir aquesta visió conjunta.

D’altra banda, ha d’agafar importància, també, el que anomenam sector quinari, aquell sector econòmic que inclou aquelles activitats que no són tangibles, com poden ser totes les derivades del món artístic i cultural. Molts estudis assenyalen la importància d’aquest sector en un futur per a una societat més cohesionada i rica en tots els aspectes. Hem d’entendre la dinamització de l’economia a partir de la implicació d’altres sectors com la restauració, el comerç, el patrimoni, etc., a partir del tractament de temàtiques culturals, de teatre o de música. Aquesta diversificació, posant en valors els aquests elements, són el que donaran un element diferencial, alhora que contribuirem a una societat més culta, inquieta, crítica.

 

No Comments

Post A Comment