El TSJIB ens dona la raó: reivindicam la gestió de l’aigua d’Ara Maó, en contraposició a les dinàmiques anteriors

L’Ajuntament de Maó demana al Govern que assumeixi l’execució del nou col·lector sud de la xarxa de clavegueram

El TSJIB ens dona la raó: reivindicam la gestió de l’aigua d’Ara Maó, en contraposició a les dinàmiques anteriors

El Tribunal Superior de Justícia de Balears ens torna a donar la raó. El TSJIB ha ratificat la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu nombre 2 de Palma de Mallorca, que va desestimar el recurs del Partit Popular contra l’acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Maó de desembre de 2016, que aprovava l’addenda al contracte del Servei Municipal d’Aigua Potable i Sanejament de Maó, que gestiona l’empresa Hidrobal.

Ara, la justícia ens dona la raó i resol que l’addenda està degudament documentada i justificada.

Aquesta nova sentència referma la bona feina que vam fer durant l’alcaldia de na Conxa Juanola, amb la voluntat de solucionar un problema que ens vam trobar damunt la taula, i que vam resoldre pensant sempre en l’interès de la ciutadania.

Fem memòria

L’any 1989, l’Ajuntament de Maó va adjudicar, per vint anys, el Servei Municipal d’Aigua Potable i Sanejament de Maó. L’any 2003, el consistori va aprovar dues pròrrogues de 10 anys cadascuna, fins al 2029. Al llarg del desenvolupament del contracte, ambdues parts havien acumulat una sèrie de desequilibris fruit d’obres i serveis realitzats no previstos inicialment, provocant un desequilibri pendent de resoldre.

Aquest fet va motivar que, l’any 2015, l’equip de govern de l’Ajuntament de Maó iniciés un procés per regular la situació. Aquest procés va culminar el desembre de l’any 2016 amb l’aprovació, al Ple Municipal, de l’addenda al contracte del Servei Municipal d’Aigua Potable i Sanejament de Maó.

Aquest document, recollia les obres executades per l’empresa durant els anys anteriors, i informades favorablement pels tècnics municipals. L’addenda també assenyalava que el pagament d’aquestes actuacions es compensarien amb deutes d’Hidrobal amb l’Ajuntament. Una vegada fet el recompte final, el document establia un saldo positiu a favor de la concessionària que pujava a 568.374 euros, a compensar amb una revisió de tarifes.

L’aprovació d’aquest acord va motivar les al·legacions i posterior recurs contenciós-administratiu del Partit Popular. Ara, els jutges consideren que l’addenda s’ajusta a dret, tal com ja apuntaven els informes dels tècnics municipals.

Mala gestió dels governs municipals anteriors

A pesar de la lectura esbiaixada del Partit Popular, el que ens vam trobar l’any 2015 a l’Ajuntament era una situació caòtica, a la qual vam fer front amb els resultats que ara es veuen.

La concessionària reclamava que es recuperés l’equilibri financer de la concessió, que era molt gravós, amb l’amenaça d’una denúncia per enriquiment il·lícit de l’Ajuntament en detriment de l’empresa, per unes obres encomanades i executades, i que no s’havien pagat a causa del descontrol sobre la mateixa concessió i d’un deficient control de l’execució de les obres encomanades.

La gestió en aquest tema havia estat, durant anys, molt deficient. La posterior gestió que en va fer el govern del Partit Popular, durant el mandat 2011-2015, no només no va resoldre l’embull, sinó que es va limitar a fer una pujada generalitzada de tarifes d’aigua (se’n fes un bon ús o se’n fes mal ús de l’aigua) d’un 5,9% lineal, tant en la tarifa del servei d’aigua com en la tarifa del servei de sanejament.

El PP no va afrontar la resolució del problema, sinó que es va limitar a tapar-lo amb la concessionària sense arribar a cap acord per resoldre el litigi. El PP també va amagar a la ciutadania el problema dels nitrats, tot i tenir fins a catorze requeriments per part del Govern de les Illes Balears perquè ho fes públic.

Ara, aquest PP, després d’haver perdut per segona vegada als tribunals, dona lliçons de gestió.

Tampoc va donar suport a una modificació de tarifes per trams, que premiava els consumidors que feien un consum responsable i que va permetre una solució per a restablir l’equilibri financer de la concessió d’aigua, alhora que es reconeixien i recepcionaven formalment les inversions fetes, documentades i avalades en diversos informes dels Serveis Tècnics, i es feia una auditoria externa independent, que va donar un resultat del tot favorable a les solucions plantejades des de l’Ajuntament.

Ara, per segona vegada, la justícia ens dona la raó, i avala una gestió honesta, justa i encaminada a fer un ús responsable de l’aigua.

Tags:
No Comments

Post A Comment