Ara Maó valora molt positivament l’estalvi d’un 16 % en les partides de càrrecs

Ara Maó valora molt positivament l’estalvi d’un 16 % en les partides de càrrecs

La formació del nou cartipàs, aprovada en Ple de Maó el passat dia 2 de juny, va posar de manifest una reducció considerable de les partides destinades a càrrecs públics i de confiança que es situa en un 16% .
Davant els dubtes creats per l’oposició del PP sobre aquesta davallada, cosa que va manifestar tant en el Ple com, posteriorment, als mitjans de comunicació, hem de dir que els nombres es poden explicar de moltes maneres però la realitat és que les retribucions per dedicacions exclusives, sous i dietes, s’han reduït un 5% i que la partida prevista de 227.749,55 € destinada als 4 càrrecs de confiança s’ha eliminat, destacant sobretot la partida del càrrec de comunicació que tenia el major cost anual, 68.012,32 €.
Ens felicitam que qui agafa les tasques d’aquests càrrecs de confiança són regidors electes pel poble i no persones designades a dit en els despatxos del partit.
És cert que la major representativitat democràtica passant de 2 a 4 grups polítics fa que les aportacions per aquest concepte augmentin respecte als 4 anys anteriors però, benvingut aquest augment en favor de la representativitat ciutadana i la diversitat política.
En qualsevol cas, la gestió del municipi haurà de ser aprovada pels ciutadans que en les recents eleccions han donat la majoria a un govern progressista.

No Comments

Post A Comment