Argumentam la nostra posició sobre una nova línia de bus per arribar als instituts

Argumentam la nostra posició sobre una nova línia de bus per arribar als instituts

Estem totalment d’acord amb el fet que es tracta d’una reivindicació històrica.  A més, diàriament el volum de joves i usuaris que transiten a peu pel camí de Trepucó és important i pensam que no es respecten prou les velocitats i senyals d’aquesta via, posant en perill als vianants.

És cert que en l’anterior mandat, el regidor d’Ara Maó, Manolo Lora, ja va encarregar un estudi sobre la situació i la possibilitat de donar solucions al problema, i aquest estudi ja es troba damunt la taula del Consell Insular. En aquest sentit, per noltros la moció que va presentar el Partit Popular és correcte, però no trobam necessari haver d’encarregar un altre estudi quan aquest ja existeix i, a més, ja s’ha instat anteriorment al Consell Insular perquè es treballi amb el que es va presentar en l’anterior mandat. Per tant, coherentment, ens vam abstenir.

Compartim el problema i si en un futur es vol treballar sobre el Camí de Trepucó, estarem encantats d’aportar idees i solucions al problema.

 

No Comments

Post A Comment