Bona acollida de la taula rodona sobre residus

Bona acollida de la taula rodona sobre residus

Divendres passat va tenir lloc a la Biblioteca Rubió una taula rodona ben interessant sobre la gestió dels residus, en què van aparèixer diferents temes des de la perspectiva pública com privada. Hi van assistir més de trenta persones. Va quedar de manifest que s’ha treballat molt durant aquests anys, però encara hi fa falta sensibilització entorn a aquest tema, i que s’havia de fer feina de conscienciació tant per augmentar el nivell de la recollida selectiva en origen com, sobretot, per reduir la generació de residus.

Després de la presentació de l’acte per part de Carol López, que va moderar l’acte, la primera a intervenir va ser Cati Pascual, tècnica del Consorci de Resiudus de Menorca. Ens va donar unes quantes dades sobre la generació dels residus a Menorca. Va donar una visió de la instal·lació de Milà, que ha de rebre una forta inversió de material per adequar les necessitats a unes bones instal·lacions, que han quedat obsoletes i molt deteriorades. A Menorca, un 40% dels residus se separen en origen. Hi ha un objectiu que és arribar el 2020 al 50% del residu separat en origen. La clau és pensar en la manera com fer-ho possible. Hi ha damunt la taula la proposta de la recollida selectiva porta a porta. Es va abordar el tema de la mancomunicació del servei. Un altre dels objectius és el d’actuar amb grans generadors de residus (restaurants, hotels, comerços…). Aquí apareix el tema de fins a quin punt s’ha de treballar amb polítiques sancionadores.

Després va intervenir Maria Jesús Bagur, responsable de Mestral i també de l’empresa Ingeni Medi Ambient, que es dediquen a la recollida d’olis emprats. Va assenyalar que als restaurants i hotels, els grans productors d’olis, fan un seguiment més correcte. En el fons, el servei que se’ls ofereix (que és gratuït per a ells) les lleva un maldecap. Va esmentar, tanmateix, que no fa la sensació que ho valorin de forma suficient. Pel que fa a la recollida domèstica, hi ha més feina a fer. Va fer un repàs de l’experiència en l’àmbit de la gestió privada dels residus.

Finalment, va venir el torn de Neus Truyol, regidora de l’Ajuntament de Palma. El volum de feina de la gran ciutat és molt alt, parlam de 686 tones diàries. Però hi ha molta feina per fer, atès que la que s’ha fet fins ara és gairebé gens. Va parlar de la importància de la participació social a la recerca de consensos socials i implicar la gent en les decisions. Va parlar de l’experiència i coses que s’han començat a fer. En l’àmbit de la reducció, va parlar d’aliances, que s’estan fent amb productors per tal de potenciar sistemes de retorn d’envasos, cosa que podria plantejar a Menorca. En l’àmbit de la reutilització, es parla de mercats d’intercanvi. També, en el sistema de recollida de mobles o estris, cada barri té assignat un dia, amb la qual cosa la gent també ho sap i s’ho pot fer seu. Com a reptes, va parlar dels abocaments il·legals i arribar a la reducció del residu. Es va tornar a fer referència al punt a trobar entre la conscienciació i l’obligatorietat.

El torn de preguntes va suscitar debats interessants, i se’n va fer un bon grapat: sobre el policia de medi ambient, les tarifes de voluminosos (es poden eliminar?), el sistema de producció i consum com a objectiu per disminuir els residus (Espanya és un dels majors productors de plàstic d’Europa), la pedagogia de reciclatge i la reducció, o la informació i la incentivació.

No Comments

Post A Comment