Campanya unitària pel dret a manifestació

Campanya unitària pel dret a manifestació

Campanya unitària pel dret a manifestació

Durant el transcurs del darrer mes, diverses agrupacions polítiques i sindicals, així com també
moviments de base social de Menorca, estem sumant forces per donar resposta a una problemàtica que consideram altament preocupant. El tema té a veure amb el lliure exercici del dret a reunió i manifestació. D’aquesta manera, tenim la ferma voluntat, per una banda, de compartir diferents perspectives en relació al context actual de Menorca i, per altra, defensar i assegurar que el lliure exercici d’aquests drets fonamentals estigui garantit.

La construcció d’una societat implicada i participativa en qüestions polítiques és una finalitat que
compartim totes les sotasignants, bé sigui en qüestions que afecten tant a l’escena local, com alhora també a les problemàtiques globals. D’aquesta manera, pensam que cal reivindicar i protegir els drets que sovint han costat tant d’aconseguir a través de les lluites socials que ens precedeixen. Alhora, estem convençudes que en una societat volgudament democràtica s’han de poder exercir aquests drets i, alhora, continuar amb les lluites i reivindicacions necessàries amb la finalitat de transformar la realitat que impacta de ple en la vida individual i col·lectiva.

Les experiències dels darrers anys arreu de l’Estat i també a Menorca demostren reiteradament la vulneració persistent pel que fa al dret a reunió i manifestació. Repetidament patim casos de repressió cap a persones i col·lectius que hem sortit al carrer per dur les nostres reivindicacions a l’espai públic i alçar la veu.

A través de diferents instruments, se’ns ha volgut silenciar: denúncies, sancions, amenaces públiques a través de mitjans de comunicació, assenyalament de persones concretes… Això genera un clima de por entre aquelles persones que volem exercir el nostre dret a protesta. Val a dir que gran part d’aquesta repressió ha estat de caràcter aleatori, ja que xerram de persones que en cap cas hem tingut actuacions indegudes, impròpies o violentes durant l’exercici de concentració i manifestació. Sembla, aleshores, que sota el paraigua de la “Llei de Seguretat Ciutadana” es bloqueja i s’intenta limitar el poder de la gent, la capacitat d’organitzar-se i fer renou per reivindicar qüestions concretes que ens toquen per dret. Un estat de caràcter democràtic ha de poder garantir aquests drets i no fomentar una política del càstig i del control social, impròpia dels governs suposadament progressistes, la qual no podem tolerar si volem evitar una regressió pel que fa a les llibertats bàsiques i fonamentals.

Tanmateix, des de fa un any, la pandèmia mundial ha fet més evident encara, entre d’altres qüestions, la crisi estructural i sistèmica dels governs anomenats democràtics. En el cas de l’Estat espanyol, ha dut a declarar un estat d’alarma que ha anat acompanyat de la coerció d’alguns drets fonamentals. A les Illes Balears i a les Pitiüses, i concretament a Menorca, s’ha optat per al·legar motius sanitaris en la prohibició de convocatòries, per evitar reunions i manifestacions públiques, drets que són essencialment fonamentals i encara més necessaris quan patim una crisi que sabem del cert que sempre desfavoreix les més vulnerables.

Som diverses les persones i col·lectius que hem patit la prohibició, per part de la Direcció Insular de Menorca, a l’hora de poder sortir al carrer a exercir els nostres drets. Les mateixes que hem patit identificacions, intimidacions i denúncies aleatòries que una branca de la Policia Nacional aplica de manera sistemàtica quan exercim el nostre dret a reunió i manifestació a Menorca.

Som les mateixes que ens hem vist vulnerades i exposades públicament per part d’alguns mitjans de comunicació per un ús de dades personals, si més no, prou qüestionable. Per no xerrar dels comentaris profundament feixistes, racistes i misògins que també algun mitjà de comunicació permet diàriament a la seva web i xarxes socials (discursos d’odi, els quals queden absolutament legitimats i impunes). És per tot això, que denunciam públicament la vulneració sistemàtica de tots aquests drets i instam a l’autoritat competent, en aquest cas la Direcció Insular de Menorca i la Delegació del Govern a les Illes Balears, a revocar totes aquestes qüestions i situacions que atempten greument els valors i les lògiques democràtiques que defensam fermament des de i pel territori que habitam.

PODEU DESCARREGAR EL MANIFEST AMB ELS SIGNANTS FENT CLIC AQUÍ.

No Comments

Post A Comment