Canvi en l’ordenança de subvencions: sense censures

Canvi en l’ordenança de subvencions: sense censures

El ple de l’Ajuntament canviarà la redacció de l’ordenança municipal de subvencions, especialment en el punt més conflictiu, que feia referència a activitats “polítiques o reivindicatives”. L’anterior ordenança, aprovada el 2013 pel Partit Popular i esmenada per diferents entitats socials en el seu moment, tenia la següent redacció:

“Tampoc podran ser objecte de subvenció aquelles activitats que incloguin, bé originàriament o sobrevingudament, actes de caràcter polític o reivindicatiu, ni les que per qualsevol mitjà siguin utilitzades, encara que sigui a títol de mera tolerància, per portar a terme aquest tipus d’actes (…). En el cas que aquestes activitats s’esdevenguin sobrevingudament a la resolució de la concessió de la subvenció, s’incoaran els corresponents expedients de reintegrament i sancionador, de conformitat amb el que disposi aquesta ordenança”. Així, es considerava constitució d’infracció greu aquesta “realització d’activitats de caràcter polític i reivindicatiu”.

Aquest punt de l’ordenança, manifestada en aquests termes, va en contra del que entenem com a salut democràtica: és com una manera de callar boques a base de concessions econòmiques, i no són tolerables en un estat de dret. La nova redacció, així, no contemplaria aquest fet, i farà referència al compliment del marc jurídic i al respecte a la llibertat dels ciutadans, elements que també apareixien a l’ordenança anterior:

“Tampoc podran ser objecte de subvencions aquelles activitats que atemptin contra la llibertat dels ciutadans, vulnerin la Constitució o incompleixin les lleis”.

Així mateix, també recordam que, en matèria de subvencions, es recuperen les subvencions nominatives en detriment d’un sistema de concurrència pública, quan només un 30% ho eren, i dues de cada tres acabaven essent excepcionals.

L’aprovació inicial d’aquest canvi de l’ordenança es produirà en el ple del proper dijous dia 31 de març (podeu consultar-lo aquí). En aquest ple també hi haurà l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2015, una proposta que presenten conjuntament tots els grups municipals en contra de l’acord de la Unió Europea amb Turquia per a la devolució de persones refugiades,  o una altra presentada per C. Me. per a la celebració d’una consulta popular sobre el topònim de la ciutat.

2 Comments
 • Pepe Tadeo Miguel
  Posted at 08:39h, 31 març Respon

  Normalment la Regensia de l’Administració, actúa segons el millor criteri que creu convenient i nessesari. Creant o suprimint. El cas sobre rectificació d’ordenança, es deu de considerar oportu i justifgicat. Molt bé. Pero per mí sobra mentar qui la va aprovar. Pens que en aquelles circunstancies sería oportu. com ara es el de rectificar. ¿ Es bó pens jó, mentar l’autor de lo que avui es millorable? , Sempre es fa lo mes convenient. No teniu rés facil.
  Crear empatía es millor. Perdonau sa meva intromisió. Vull que sempre rallin bé de voltros.
  Vos admir el coratje i agradesc la voluntat de servi.
  Pepe Tadeo

 • aramaó
  Posted at 20:31h, 06 abril Respon

  És cert que és necessari mirar de fer política d’una altra manera, i fer les coses en positiu és la millor manera. En prenem nota. En aquest cas, de totes maneres, trobàvem necessari fer referència a l’ordenança d’on veníem, perquè incorria en allò que crèiem que no era admissible en un estat de dret, i que es conegués aquesta redacció: anar a les fonts directes després del ressò mediàtic. Gràcies per l’apreciació.

Post A Comment