Cap a la transició energètica de Menorca

Cap a la transició energètica de Menorca

És de tots conegut l’impacte per a la salut de les persones i per al medi ambient que representa l’emissió dels gasos contaminants per part de la central elèctrica del port de Maó.

A finals del mes passat, la batlessa Conxa Juanola, juntament amb altres autoritats menorquines, visitava les instal·lacions d’Endesa a Eivissa, que compta amb més bona tecnologia per reduir les emissions d’aquests gasos. I aquesta és la tècnica prevista a Maó per adaptar-se a la normativa i que les turbines puguin seguir funcionant a partir de 2020. L’aigua de la refrigeració provindria de la depuradora des Castell, aigua que ara s’aboca a la mar, amb la qual cosa aprofitaríem aquest recurs, molt més sostenible.

Tanmateix, volem fer insistència en la necessitat de caminar cap a un nou model energètic. I només serà possible amb la implicació de les administracions i de tota la societat. Des d’Ara Maó hi creim fermament. Quan l’Ajuntament ha pogut desenvolupar polítiques encaminades a aquest model, no ha dubtat ni un moment, aquests són els exemples:

  • Instal·lació de plaques solars al poliesportiu i al Geriàtric. Es generarà una part important de l’energia elèctrica que ara prové de la xarxa: d’aquesta forma es reduirà de forma significativa la factura elèctrica d’aquestes instal·lacions.
  • Instal·lació de plaques a tots els edificis de titularitat municipal que disposin de cobertes adequades per a la seva ubicació, com les escoletes, escoles d’educació infantil i primària, i edificis administratius. En aquests moments s’han redactat els projectes de tres escoletes (Passarells, Fort de l’Eau i Sant Climent) i s’estan planificant els de les escoles d’infantil i primària.
  • Instal·lació de punt de càrrega per a cotxes elèctrics. Fins avui ja s’han instal·lat punts de càrrega a 4 llocs de la ciutat (Sínia Costabella, Passeig Marítim, carrer Sàhara, Poliesportiu municipal) i se’n continuaran instal·lant més segons el previst al Pla de mobilitat elèctrica del municipi. Aquesta mesura es complementa amb una bonificació de l’impost de circulació en els vehicles de tracció elèctrica.
  • Implantació del Projecte Ecooolocal, una metodologia de control de la despesa energètica municipal enfocada a la millora de l’eficiència energètica i la reducció del consum amb l’objecte de generar estalvis que es puguin reinvertir en millores als edificis, instal·lacions i serveis de l’Ajuntament.
  • També s’està fent feina per contractar tots els subministraments elèctrics municipals amb energia d’origen renovable certificada, mitjançant un concurs públic.

La no dependència dels combustibles fòssils, ja sigui gas o petroli, és una necessitat i una prioritat per a nosaltres. És el nostre horitzó. Les declaracions institucionals (com el convenciment que ens va dur a declarar l’Ajuntament de Maó al ple contrari a les prospeccions petrolíferes) han d’anar acompanyades de mesures. I en volem fer molta consciència.

No Comments

Post A Comment