El Consell recupera l’ús del tram 1 del Camí de Cavalls i l’adequarà per a l’accés públic

El Consell recupera l'ús del tram 1 del Camí de Cavalls i l'adequarà per a l'accés públic

El Consell recupera l’ús del tram 1 del Camí de Cavalls i l’adequarà per a l’accés públic

Aquest matí s’ha signat la concessió demanial d’ús a favor del Consell Insular de Menorca d’un vial dins de la propietat anomenada CMT ‘San Isidro’, amb l’objectiu d’oferir un traçat alternatiu segur per al tram del Camí de Cavalls que transcorre entre Maó i Sa Mesquida.

Es tracta d’una iniciativa que vam impulsar l’any 2017 des de l’Ajuntament, preocupats per la seguretat dels usuaris que recorrien aquest tram.

Alternativa segura per als usuaris

Aquesta actuació té l’objectiu d’oferir una alternativa més segura als usuaris de l’actual traçat del tram 1 del Camí de Cavalls, que en aquesta zona discorre per la Me-3 i, posteriorment, per la carretera d’accés a Sa Mesquida, ambdues vies estretes i sense vorals, amb un elevat nombre de revolts tancats amb poca visibilitat.

En aquest sentit, l’alternativa proposada desviarà el camí cap a l’interior, i implica la concessió demanial d’un vial de servei que confronta amb el recorregut del Camí de Cavalls, i que discorre per l’interior de la finca ‘San Isidro’, la qual és un bé de domini públic propietat de l’Administració general de l’Estat.

Gràcies a l’acord assolit, el Consell Insular ha acceptat la concessió demanial gratuïta d’ús privatiu oferta pel Ministeri de Defensa per un termini de 25 anys, prorrogables fins a un màxim de 75.

L’actuació consisteix en fer un tancament amb tanca metàl·lica que delimiti el camí. D’aquesta manera es garanteix la seguretat dels usuaris i evitem que puguin entrar a la zona militar. La llargada del nou vial és de 2.850 metres amb un cost aproximat d’uns 300.000 euros.

No Comments

Post A Comment