Consideram que Autoritat Portuària ha de fixar de manera permanent a un representant de l’Ajuntament dins del seu consell d’administració

Consideram que Autoritat Portuària ha de fixar de manera permanent a un representant de l’Ajuntament dins del seu consell d’administració

Aquesta proposta d’acord ja s’havia elevat al ple municipal en les tres darreres legislatures. Noltrus creiem que és imprescindible, just i necessari que l’Autoritat portuària fixi de manera directa i permanent la representació de l’Ajuntament de Maó al seu Consell d’Administració.

Consideram que la representació del Consell Insular dins del consell d’administració és correcte i necessària, ja que mai serem prou per lluitar pels interessos del nostre port, però reiteram que l’Ajuntament de Maó ha de tenir, sense objeccions, el seu representant.

El que volem matisar és que no ha de ser necessàriament el batle qui ostenti aquest càrrec, sinó que es podria anomenar a una persona escollida per l’Equip de Govern que representi a l’Ajuntament. Tots recordam que des del 2015 al 2019, el representant de l’Ajuntament dins el consell d’administració d’Autoritat Portuària va ser el regidor de ports i no la batlessa, en aquell moment na Conxa Juanola.

Per coherència amb el que havíem votat en ocasions anteriors respecte a aquest tema. Vam votar a favor de la moció presentada pel PSOE.

No Comments

Post A Comment