Continuam defensant com a objectiu prioritari les inversions en el cicle de l’aigua

Continuam defensant com a objectiu prioritari les inversions en el cicle de l’aigua

Defensem que les mesures respecte a l’abastiment i la qualitat de l’aigua al nostre municipi, i a Menorca en general, són una absoluta prioritat. En els anteriors mandats vam engegar moltes iniciatives, que encara estan pendents de tràmits o de recursos econòmics, que millorarien la situació actual notablement.

Per aquests motius vam presentar una moció al ple de l’Ajuntament de Maó, ja que tenim l’absoluta convicció que, juntament amb les mesures per adaptar-nos al canvi climàtic, aquest és un tema clau per a una vida digna dels ciutadans. Per fer-ho, les iniciatives públiques han d’anar molt més enllà dels quatre anys dels mandats polítics.

La responsabilitat dels representants públics ha de ser treballar en aquest sentit, amb una visió a llarg termini. Per tant, una de les nostres tasques serà fer un seguiment exhaustiu dels temes relacionats amb el cicle de l’aigua per garantir la continuïtat de les polítiques i les accions iniciades des de les regidories que va gestionar Ara Maó en els mandats anteriors.

Per poder dur a terme aquests projectes es fa necessari, per una banda, destinar partides específiques i suficients en els pressupostos municipals, i, per l’altra, reclamar a les administracions competents les inversions necessàries per assegurar el futur dels nostres aqüífers.

No Comments

Post A Comment