Convocam una beca per analitzar la realitat actual de la prostitució a Maó

L'Ajuntament de Maó convoca una beca per analitzar la realitat actual de la prostitució a Maó

Convocam una beca per analitzar la realitat actual de la prostitució a Maó

Amb l’objectiu d’analitzar la realitat actual de la prostitució i l’explotació sexual al municipi de Maó, des la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Maó hem creat una beca que ha de contribuir a la lluita contra aquesta greu problemàtica.

La prostitució i l’explotació sexual són un problema públic que les administracions han d’abordar amb valentia i urgència. Una realitat que afecta majoritàriament les dones i que cal tractar, sense demora, en el marc de la lluita contra la violència masclista. Els drets humans no poden esperar.

Millorar el coneixement de la realitat que es viu a Maó

La finalitat de la beca és fer una diagnosi acurada de la prostitució a Maó, així com de la seva relació amb el tràfic de dones i filletes amb fins d’explotació sexual.

L’estudi permetrà conèixer els canvis que s’han produït en les modalitats d’oferta i demanda de prostitució al llarg dels darrers anys. En especial, els canvis que han ocultat l’oferta en pisos i l’han deslocalitzat amb el suport de les tecnologies de la comunicació, així com els canvis amb relació a l’increment del risc social i per la salut de les persones prostituïdes.

A més, també ha de permetre dissenyar protocols de detecció de dones possibles víctimes de tràfic des dels serveis d’atenció social, i desenvolupar indicadors d’avaluació que permetin fer un seguiment dels casos detectats, així com la traçabilitat dels processos que aquests segueixen.

L’import màxim de la beca serà de 20.000 euros, que provindrà en un 80%, del fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, a través de l’Institut Balear de la Dona, i en un 20% de fons propis de l’Ajuntament.

Taula de debat sobre la prostitució

De manera paral·lela a l’estudi, posarem en marxa una mesa de debat sobre la prostitució, que comptarà amb la participació de tècnics dels serveis socials, personal de les forces de seguretat i representants d’ONGs.

L’objectiu és posar damunt la taula els diferents marcs interpretatius al voltant d’aquest fenomen per tal de visibilitzar-lo i avançar en la prevenció i sensibilització.

Podeu veure les bases completes fent clic aquí.

No Comments

Post A Comment