Decàleg de compromisos amb motiu del Dia de la Terra

Al·legacions Ara Maó PTI

Decàleg de compromisos amb motiu del Dia de la Terra

El darrer Ple municipal de l’Ajuntament de Maó va aprovar una moció amb motiu del Dia Internacional de la Mare Terra, presentada de manera conjunta per Ara Maó, PSOE, PP i Ciutadans. El text que es va aprovar és el següent:

Moció amb motiu del Dia de la Mare Terra

La celebració del Dia de la Mare Terra, cada 22 d’abril, promoguda per Nacions Unides, ens serveix per recordar que el planeta en el qual vivim no és només un espai físic de roca i aigua, sinó que té la capacitat de donar vida, acollir-nos i proporcionar-nos un ecosistema en el qual créixer i viure en harmonia.

La Terra ens demana clarament que actuem. La natura pateix. Els incendis a Austràlia, els rècords de calor terrestre més grans i la pitjor invasió de llagostes a Kenya… Ara ens enfrontem a la COVID-19, una pandèmia de salut global amb una forta relació amb la transformació constant de zones fins ara verges.

El canvi climàtic, l’enorme i progressiva pèrdua de biodiversitat, la desforestació, el canvi d’ús del sòl, la producció intensiva agrícola i ramadera o el creixent comerç il·legal de fauna, poden augmentar el contacte i la transmissió de malalties infeccioses d’animals a humans (malalties zoonòtiques).

Els informes dels panells de científics promoguts per Nacions Unides (IPCC i IPBES) ens recorden de manera clara la necessitat d’aplicar un canvi cap a una economia més harmònica, que funcioni tant per a les persones com per al planeta.

Per tal de sumar-nos a la celebració del Dia Internacional de la Mare Terra i posar en pràctica el lema ‘pensar globalment actuar localment’, ens comprometem a:

1- Fer dels espais a l’aire lliure veritables pulmons verds, incrementant la sembra i la conservació d’espècies autòctones per tal de lluitar contra l’emergència climàtica i la falta d’aigua potable.

2- Incorporar l’educació ambiental en tots els fòrums de debat, sobretot els relacionats amb la formació dels joves.

3- Seguir apostant per la implantació de les energies renovables i el control de la contaminació atmosfèrica en el nostre municipi.

4- Implementar la recollida separativa de residus i promoure el reciclatge i la reutilització, donant exemple en tots els edificis municipals. Reduir l’ús de plàstic d’un sol ús a les activitats públiques i promoure que també ho faci la iniciativa privada.

5- Instaurar polítiques de consum responsable de l’aigua, d’aprofitament de pluvials, de reutilització de residuals i de prevenció de la contaminació dels aqüífers.

6- Dur a terme polítiques de mobilitat sostenible per disminuir l’impacte i la contaminació ambiental

7- Promoure el consum de productes locals respectuosos amb el medi.

8- Incentivar la construcció amb materials naturals o altament reutilitzables.

9- Col·laborar en les polítiques orientades a tenir una mar neta i un port en les millors condicions ambientals.

10- Promoure aquelles activitats econòmiques que contemplin de manera important els reptes anunciats als punts anteriors.

No Comments

Post A Comment