En defensa de l’autonomia municipal

En defensa de l'autonomia municipal Maó

En defensa de l’autonomia municipal

Des d’Ara Maó estem convençuts que la crisi econòmica i social provocada per l’emergència sanitària de la Covid-19 caldrà afrontar-la des de l’enfortiment del sector públic i les polítiques socials. I en aquest escenari, els ajuntaments, com a administracions més properes a la ciutadania, hauran de jugar un paper fonamental a l’hora de garantir els drets i el benestar de tota la ciutadania.

És per això que des d’Ara Maó reclamam, una vegada més, la necessitat de derogar la Llei Montoro, per tal que els ajuntaments puguin emprar el superàvit acumulat durant els darrers anys i els romanents de tresoreria, i endeutar-se si és necessari, per atendre les necessitats bàsiques dels seus ciutadans mitjançant polítiques de proximitat que posin les persones al centre.

Cal recordar que l’atac contra l’autonomia municipal i els drets socials es remunta a la modificació de l’article 135 de la Constitució, pactada sense debat públic per PSOE i PP l’any 2011 sota el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, i al seu posterior desenvolupament a través de la coneguda com a Llei Montoro, que prioritza el pagament del deute per davant de les necessitats socials, restringint l’autogovern municipal i impedint que entitats locals sanejades, com l’Ajuntament de Maó, puguin posar en marxa polítiques socials adequades a la realitat del seu municipi.

Tot i les reiterades peticions realitzades des d’entitats locals de tots els colors polítics, durant el seu govern el PP no va voler modificar mai la normativa i tampoc hi ha hagut cap canvi substancial amb el govern de Pedro Sánchez.

Per tot açò, i davant les veus que han començat a posar damunt la taula la possibilitat d’intervenir els superàvits municipals per part de l’estat, no només ens oposam a aquesta mesura, sinó que demanam que els ajuntaments puguin emprar el superàvit i els romanents de tresoreria, sense condicionaments, així com una millora del finançament municipal, per tal de fer front des dels consistoris a la crisi sanitària, social i econòmica derivada de l’expansió de la Covid-19.

Els ajuntaments són les administracions que millor coneixen les necessitats de la ciutadania, i no podem permetre que centenars de milions d’euros quedin immobilitzats en els bancs per culpa del sostre de despesa, impedint la posada en marxa de polítiques adreçades a les persones en situació de vulnerabilitat. És el moment d’aprofundir en l’autonomia municipal, com la millor eina per garantir una vida digna a tots els nostres veïns i veïnes.

No Comments

Post A Comment