Demanam sensibilitat a Autoritat Portuària per plantejar un dragatge segur i que no afecti el Medi Ambient, tal i com planteja el Conveni de Londres

Demanam sensibilitat a Autoritat Portuària per plantejar un dragatge segur i que no afecti el Medi Ambient, tal i com planteja el Conveni de Londres

La fiscalia exigeix un informe de l’Institut d’Oceanografia, entitat que ha realitzat informes que han estat silenciats per Autoritat Portuària i pel govern central

Així mateix, demanam a l’Ajuntament de Maó, amb representació al Consell d’Administració de l’entitat, que tengui una postura clara envers el temaTot i així, APB sembla voler insistir en la solució de sempre, i demanam capacitat de cintura

La problemàtica del dragatge del port de Maó no s’ha acabat, tot i que s’albiren algunes solucions en les quals confiam. La fiscalia demana que es facin les proves pertinents per acabar de determinar amb quines condicions s’ha de fer el dragatge del port de Maó i, sobretot, com se n’han de tractar les restes.

Recordem que el dragatge va quedar paralitzat per fiscalia, després que hi hagués indicis que la decisió d’Autoritat Portuària de fer l’abocament controlat a la mar no fos la més segura, i que les proves fetes per l’empresa contractada per l’entitat presentés dubtes, com és el fet que la zona més contaminada del port quedava sense analitzar. L’arxivament del cas, després de la primera paralització, exigeix a APB un informe de l’Institut d’Oceanografia que indiqui quina és l’opció idònia. Des d’Ara Maó volem recordar que l’IEO és autor de diferents informes que van ser silenciats. Dels més coneguts és un informe que alertava de la perillositat de la presència de diferents metalls pesants com el plom a la mar i com podia afectar en la ingesta d’espècies de peixos a la salut de les persones, sobretot les més vulnerables, com fiets o dones embarassades. Aquest informe va ser amagat durant 8 anys als calaixos del ministeri. També coneixem que l’IEO va fer un primer informe, del mes de març de l’any passat, desfavorable al dragatge del port de Maó, que tot d’una tampoc va ser tingut en compte fins que no va ser conegut per la premsa i minimitzat per APB. Quan APB va prendre la solució definitiva de dragar el port i abocar les restes a la mar, hi va haver una forta pressió social per part de la població que, juntament i gràcies a una denúncia interposada davant fiscalia per part del GOB, va acabar amb la suspensió del projecte, que aixecava massa dubtes.

Tampoc hem d’oblidar que existeix el Conveni de Londres, de 2006, que està signat per 87 estats, entre els quals Espanya, que fa unes recomanacions sobre els abocaments a la mar, i en aquest cas concret de Maó les xifres són ben clares: les restes s’han de tractar en terra. No se’n fa gens de cas d’aquest conveni i se’l menysprea des de les institucions.

De moment, però, les úniques objeccions són de Fiscalia, i Autoritat Portuària sembla continuar amb les mateixes. Aquesta setmana han insitit, en una xerrada a l’Ateneu de Maó, que el punt de l’abocament és correcte, per tant cap gest de rectificació ni sensibilitat cap a les demandes de la població ni moltes evidències mostrades per diferents entitats.

Des d’Ara Maó ens té també preocupats l’actitud de l’Ajuntament de Maó, que no hi posen cap objecció. Des del principi s’han posat de la banda d’APB sense qüestionar res, tot i els dubtes aixecats dels informes des del principi. Un fet simptomàtic va ser una vegada que va sortir en premsa una falsa alarma de l’aixecament de la suspensió del dragatge per part de fiscalia: la primera persona a sortir (tot i la notícia ser falsa) va ser la batlessa de Maó per dir que confiaven de les bones intencions d’APB. Darrerament, la batlessa havia tret un poc més de pit, exigint a l’entitat allò que no ha fet durant els darrers anys, que és fer valer la seva presència al si del Consell d’Administració, i demanava que el dragatge es fes en les condicions que exigissin els informes, i que si era necessari rectificar, que ho fessin. En tot cas, aquesta operació semblava més cosmètica que altra cosa, perquè en la darrera compareixença pública d’aquesta setmana, en què ABP donava a conèixer que inistien en la seva opció, no es va sentir en absolut la seva veu. Què hem d’esperar d’un ajuntament que dóna més importància a les raons d’una entitat de fora que avantposa els interessos econòmics que a la salut dels seus ciutadans i del medi ambient?

No Comments

Post A Comment